Μετατροπέας RW After you login newly converted reports will be linked with your account Registered users: 17218, new users today: 0  

Αλλαγές

Μία λίστα αλλαγών που έγιναν και διορθώσεις των bug μπορούν να βρεθούν σε πραγματικό χρόνο στο bugs.tribal-reports.net.

Νέα χαρακτηριστικά & Bugs

Λίστα από ανοιχτά bugs και αιτήσεις χαρακτηριστικών. Αν κάτι αλλάξει στο παιχνίδι και ο μετατροπέας πάψει να λειτουργεί σωστά ή βρείτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ αναφέρτε τα στο bugs.tribal-reports.net ή στείλτε μου στο . Θα προσπαθήσω να επιλύσω το πρόβλημα. Σε εκείνη τη σελίδα μπορείς επίσης να προτείνεις αλλαγές για την σελίδα. Βασισμένο σε αυτές τις αναφορές ένας οδικός χάρτης δημιουργείτε. Περισσότερες πληροφορίες.

Δεδομένα κόσμου

br10.tribalwars.com.br12-16 08:58:03br11.tribalwars.com.br12-16 09:00:05br12.tribalwars.com.br12-16 09:01:03
br13.tribalwars.com.br12-16 09:03:03br14.tribalwars.com.br12-16 09:09:03br15.tribalwars.com.br12-16 12:28:03
br17.tribalwars.com.br12-16 09:11:03br18.tribalwars.com.br12-16 09:15:03br2.tribalwars.com.br12-16 08:45:04
br20.tribalwars.com.br12-16 09:21:03br21.tribalwars.com.br12-16 09:23:03br22.tribalwars.com.br12-16 09:24:04
br23.tribalwars.com.br12-16 09:30:04br24.tribalwars.com.br12-16 09:35:03br25.tribalwars.com.br12-16 09:38:04
br26.tribalwars.com.br12-16 09:51:04br27.tribalwars.com.br12-16 10:14:03br28.tribalwars.com.br12-16 10:34:03
br3.tribalwars.com.br12-16 08:48:03br30.tribalwars.com.br12-16 10:42:04br31.tribalwars.com.br12-16 11:31:04
br32.tribalwars.com.br12-16 10:08:03br33.tribalwars.com.br12-16 10:33:04br34.tribalwars.com.br12-16 10:26:03
br35.tribalwars.com.br12-16 11:00:05br36.tribalwars.com.br12-16 10:54:04br37.tribalwars.com.br12-16 11:26:03
br38.tribalwars.com.br12-16 12:07:03br39.tribalwars.com.br12-16 12:44:04br4.tribalwars.com.br12-16 08:49:03
br40.tribalwars.com.br12-16 09:58:03br41.tribalwars.com.br12-16 15:04:03br42.tribalwars.com.br12-16 12:39:04
br43.tribalwars.com.br12-16 12:40:03br44.tribalwars.com.br12-16 13:21:04br45.tribalwars.com.br12-16 10:12:03
br46.tribalwars.com.br12-16 09:04:04br47.tribalwars.com.br12-16 09:05:03br48.tribalwars.com.br12-16 14:07:03
br49.tribalwars.com.br12-16 14:10:05br5.tribalwars.com.br12-16 08:53:03br50.tribalwars.com.br12-16 07:32:03
br51.tribalwars.com.br12-16 07:38:03br53.tribalwars.com.br12-16 12:53:03br54.tribalwars.com.br12-16 13:30:06
br55.tribalwars.com.br12-16 15:50:03br56.tribalwars.com.br12-16 08:03:04br57.tribalwars.com.br12-16 13:38:04
br58.tribalwars.com.br12-16 12:10:05br59.tribalwars.com.br12-16 07:22:03br6.tribalwars.com.br12-16 08:46:03
br60.tribalwars.com.br12-16 15:22:03br61.tribalwars.com.br12-16 07:59:04br62.tribalwars.com.br12-16 13:40:04
br63.tribalwars.com.br12-16 14:01:03br65.tribalwars.com.br12-16 08:01:04br66.tribalwars.com.br12-16 12:56:04
br67.tribalwars.com.br12-16 13:05:03br68.tribalwars.com.br12-16 09:50:03br7.tribalwars.com.br12-16 08:47:04
br8.tribalwars.com.br12-16 08:50:04br9.tribalwars.com.br12-16 08:54:04brp1.tribalwars.com.br12-16 07:20:06
brs1.tribalwars.com.br12-16 11:34:03cs1.divokekmeny.cz12-16 12:12:01cs10.divokekmeny.cz12-16 12:49:01
cs11.divokekmeny.cz12-16 12:52:03cs12.divokekmeny.cz12-16 12:50:04cs13.divokekmeny.cz12-16 12:54:02
cs15.divokekmeny.cz12-16 12:55:02cs16.divokekmeny.cz12-16 12:59:01cs17.divokekmeny.cz12-16 13:01:02
cs18.divokekmeny.cz12-16 13:02:01cs19.divokekmeny.cz12-16 13:26:01cs2.divokekmeny.cz12-16 12:15:03
cs20.divokekmeny.cz12-16 13:45:01cs21.divokekmeny.cz12-16 14:02:02cs22.divokekmeny.cz12-16 14:06:02
cs23.divokekmeny.cz12-16 14:08:02cs24.divokekmeny.cz12-16 13:10:01cs25.divokekmeny.cz12-16 13:00:04
cs26.divokekmeny.cz12-16 07:50:03cs27.divokekmeny.cz12-16 07:33:02cs28.divokekmeny.cz12-16 08:25:02
cs29.divokekmeny.cz12-16 14:28:02cs3.divokekmeny.cz12-16 12:20:03cs30.divokekmeny.cz12-16 09:45:02
cs31.divokekmeny.cz12-16 11:27:02cs32.divokekmeny.cz12-16 07:14:02cs33.divokekmeny.cz12-16 08:10:02
cs34.divokekmeny.cz12-16 07:53:01cs35.divokekmeny.cz12-16 07:43:02cs36.divokekmeny.cz12-16 09:28:01
cs37.divokekmeny.cz12-16 10:05:01cs38.divokekmeny.cz12-16 11:33:02cs39.divokekmeny.cz12-16 14:25:02
cs40.divokekmeny.cz12-16 09:02:02cs6.divokekmeny.cz12-16 12:27:02cs7.divokekmeny.cz12-16 12:25:02
cs8.divokekmeny.cz12-16 12:42:02cs9.divokekmeny.cz12-16 12:48:02csp1.divokekmeny.cz12-16 11:15:03
css1.divokekmeny.cz12-16 14:49:01de108.die-staemme.de12-16 11:32:01de37.die-staemme.de12-16 13:54:02
de65.die-staemme.de12-16 10:59:01de78.die-staemme.de12-16 14:32:02de81.die-staemme.de12-16 14:59:01
de83.die-staemme.de12-16 11:46:01de93.die-staemme.de12-16 07:12:02de98.die-staemme.de12-16 12:08:02
dep2.die-staemme.de12-16 09:06:02en1.tribalwars.net12-16 14:11:01en10.tribalwars.net12-16 14:58:02
en11.tribalwars.net12-16 13:03:02en13.tribalwars.net12-16 13:06:03en17.tribalwars.net12-16 13:13:02
en19.tribalwars.net12-16 13:34:02en2.tribalwars.net12-16 14:15:02en22.tribalwars.net12-16 13:49:02
en23.tribalwars.net12-16 14:54:02en25.tribalwars.net12-16 14:53:01en28.tribalwars.net12-16 15:09:02
en29.tribalwars.net12-16 15:15:02en3.tribalwars.net12-16 14:17:02en30.tribalwars.net12-16 15:27:02
en31.tribalwars.net12-16 15:33:01en32.tribalwars.net12-16 16:06:02en35.tribalwars.net12-16 07:23:02
en36.tribalwars.net12-16 13:41:02en37.tribalwars.net12-16 13:46:02en38.tribalwars.net12-16 07:47:02
en39.tribalwars.net12-16 14:55:03en4.tribalwars.net12-16 14:24:01en40.tribalwars.net12-16 15:19:02
en42.tribalwars.net12-16 07:49:02en43.tribalwars.net12-16 07:56:02en44.tribalwars.net12-16 08:06:02
en46.tribalwars.net12-16 08:36:01en49.tribalwars.net12-16 08:16:02en5.tribalwars.net12-16 14:22:02
en50.tribalwars.net12-16 07:46:02en52.tribalwars.net12-16 15:30:02en53.tribalwars.net12-16 15:34:02
en54.tribalwars.net12-16 15:54:02en55.tribalwars.net12-16 07:16:01en57.tribalwars.net12-16 12:09:02
en58.tribalwars.net12-16 07:55:01en59.tribalwars.net12-16 08:09:01en60.tribalwars.net12-16 13:29:01
en61.tribalwars.net12-16 15:51:02en62.tribalwars.net12-16 16:05:02en63.tribalwars.net12-16 15:06:02
en64.tribalwars.net12-16 13:37:01en65.tribalwars.net12-16 11:30:03en66.tribalwars.net12-16 11:02:02
en67.tribalwars.net12-16 14:13:02en68.tribalwars.net12-16 09:52:01en69.tribalwars.net12-16 07:19:02
en70.tribalwars.net12-16 14:52:02en71.tribalwars.net12-16 10:56:02en72.tribalwars.net12-16 11:25:02
en73.tribalwars.net12-16 13:36:02en74.tribalwars.net12-16 14:03:02en75.tribalwars.net12-16 13:43:02
en76.tribalwars.net12-16 13:56:02en77.tribalwars.net12-16 15:12:02en78.tribalwars.net12-16 15:25:01
en79.tribalwars.net12-16 09:12:01en8.tribalwars.net12-16 14:27:02en80.tribalwars.net12-16 15:41:02
en9.tribalwars.net12-16 14:56:02enp1.tribalwars.net12-16 10:38:01enp2.tribalwars.net12-16 09:49:02
ens1.tribalwars.net12-16 14:48:02fr1.guerretribale.fr12-16 15:20:02fr10.guerretribale.fr12-16 08:05:02
fr11.guerretribale.fr12-16 08:22:01fr12.guerretribale.fr12-16 15:00:03fr14.guerretribale.fr12-16 15:14:01
fr15.guerretribale.fr12-16 12:13:02fr17.guerretribale.fr12-16 11:29:01fr18.guerretribale.fr12-16 13:58:01
fr19.guerretribale.fr12-16 07:17:02fr2.guerretribale.fr12-16 15:29:02fr20.guerretribale.fr12-16 13:20:02
fr22.guerretribale.fr12-16 15:35:02fr23.guerretribale.fr12-16 14:36:01fr24.guerretribale.fr12-16 12:45:01
fr25.guerretribale.fr12-16 08:27:01fr26.guerretribale.fr12-16 13:39:02fr27.guerretribale.fr12-16 13:15:01
fr28.guerretribale.fr12-16 11:38:02fr29.guerretribale.fr12-16 14:50:02fr3.guerretribale.fr12-16 15:37:02
fr30.guerretribale.fr12-16 13:33:02fr7.guerretribale.fr12-16 15:28:01fr8.guerretribale.fr12-16 15:52:01
fr9.guerretribale.fr12-16 07:45:02frp1.guerretribale.fr12-16 16:03:02frs1.guerretribale.fr12-16 15:11:01
gr1.fyletikesmaxes.gr12-16 14:39:02gr10.fyletikesmaxes.gr12-16 14:33:01gr12.fyletikesmaxes.gr12-16 13:53:01
gr13.fyletikesmaxes.gr12-16 11:23:01gr14.fyletikesmaxes.gr12-16 12:00:04gr15.fyletikesmaxes.gr12-16 11:59:01
gr17.fyletikesmaxes.gr12-16 15:39:02gr18.fyletikesmaxes.gr12-16 11:12:01gr19.fyletikesmaxes.gr12-16 10:47:02
gr20.fyletikesmaxes.gr12-16 11:24:02gr22.fyletikesmaxes.gr12-16 13:25:02gr23.fyletikesmaxes.gr12-16 08:28:02
gr24.fyletikesmaxes.gr12-16 10:02:02gr25.fyletikesmaxes.gr12-16 10:41:01gr26.fyletikesmaxes.gr12-16 08:29:01
gr27.fyletikesmaxes.gr12-16 14:23:02gr28.fyletikesmaxes.gr12-16 12:16:02gr29.fyletikesmaxes.gr12-16 16:07:01
gr30.fyletikesmaxes.gr12-16 09:13:02gr31.fyletikesmaxes.gr12-16 14:38:01gr32.fyletikesmaxes.gr12-16 14:29:01
gr33.fyletikesmaxes.gr12-16 15:38:01gr34.fyletikesmaxes.gr12-16 14:35:02gr5.fyletikesmaxes.gr12-16 08:43:02
grp1.fyletikesmaxes.gr12-16 09:53:02hu1.klanhaboru.hu12-16 08:33:02hu10.klanhaboru.hu12-16 10:13:02
hu11.klanhaboru.hu12-16 07:52:02hu12.klanhaboru.hu12-16 11:16:04hu13.klanhaboru.hu12-16 11:03:01
hu14.klanhaboru.hu12-16 13:17:01hu15.klanhaboru.hu12-16 10:20:02hu16.klanhaboru.hu12-16 10:50:03
hu18.klanhaboru.hu12-16 14:05:02hu2.klanhaboru.hu12-16 15:32:02hu20.klanhaboru.hu12-16 15:36:01
hu21.klanhaboru.hu12-16 07:18:01hu22.klanhaboru.hu12-16 14:43:01hu23.klanhaboru.hu12-16 08:52:02
hu24.klanhaboru.hu12-16 09:14:02hu25.klanhaboru.hu12-16 15:10:02hu26.klanhaboru.hu12-16 07:40:02
hu27.klanhaboru.hu12-16 13:52:02hu28.klanhaboru.hu12-16 14:44:02hu29.klanhaboru.hu12-16 08:07:01
hu3.klanhaboru.hu12-16 15:43:02hu30.klanhaboru.hu12-16 15:48:02hu33.klanhaboru.hu12-16 09:19:01
hu37.klanhaboru.hu12-16 13:27:02hu39.klanhaboru.hu12-16 08:59:02hu4.klanhaboru.hu12-16 15:46:02
hu40.klanhaboru.hu12-16 14:37:02hu41.klanhaboru.hu12-16 07:57:02hu43.klanhaboru.hu12-16 07:13:01
hu45.klanhaboru.hu12-16 13:55:01hu46.klanhaboru.hu12-16 13:51:02hu47.klanhaboru.hu12-16 07:21:01
hu48.klanhaboru.hu12-16 07:36:02hu5.klanhaboru.hu12-16 16:01:01hu50.klanhaboru.hu12-16 13:18:02
hu51.klanhaboru.hu12-16 15:55:01hu52.klanhaboru.hu12-16 09:39:01hu6.klanhaboru.hu12-16 16:02:02
hu7.klanhaboru.hu12-16 07:25:01hu8.klanhaboru.hu12-16 07:30:02hup1.klanhaboru.hu12-16 11:10:02
hup2.klanhaboru.hu12-16 15:21:02hup3.klanhaboru.hu12-16 08:08:02hup4.klanhaboru.hu12-16 12:58:02
hup5.klanhaboru.hu12-16 11:06:01hus1.klanhaboru.hu12-16 08:04:01it1.tribals.it12-16 09:31:02
it11.tribals.it12-16 11:28:02it13.tribals.it12-16 14:16:01it14.tribals.it12-16 10:00:05
it15.tribals.it12-16 12:41:02it16.tribals.it12-16 16:04:01it17.tribals.it12-16 10:53:01
it18.tribals.it12-16 13:14:02it19.tribals.it12-16 12:18:02it2.tribals.it12-16 13:59:02
it20.tribals.it12-16 14:46:01it21.tribals.it12-16 10:10:01it22.tribals.it12-16 14:42:02
it23.tribals.it12-16 07:31:02it24.tribals.it12-16 13:47:01it26.tribals.it12-16 15:01:02
it27.tribals.it12-16 15:44:02it28.tribals.it12-16 10:23:01it3.tribals.it12-16 14:47:02
it4.tribals.it12-16 10:11:03it7.tribals.it12-16 15:05:02it8.tribals.it12-16 08:42:01
itc1.tribals.it12-16 07:44:01its1.tribals.it12-16 08:30:03nl12.tribalwars.nl12-16 07:48:01
nl16.tribalwars.nl12-16 07:54:02nl22.tribalwars.nl12-16 10:01:01nl23.tribalwars.nl12-16 08:55:01
nl25.tribalwars.nl12-16 12:17:01nl26.tribalwars.nl12-16 09:41:01nl28.tribalwars.nl12-16 08:11:02
nl32.tribalwars.nl12-16 09:08:02nl33.tribalwars.nl12-16 07:29:01nl34.tribalwars.nl12-16 08:23:02
nl36.tribalwars.nl12-16 12:06:02nl38.tribalwars.nl12-16 12:21:02nl39.tribalwars.nl12-16 14:12:02
nl42.tribalwars.nl12-16 16:08:02nlp2.tribalwars.nl12-16 11:36:02pl1.plemiona.pl12-16 12:23:02
pl10.plemiona.pl12-16 11:17:02pl100.plemiona.pl12-16 12:14:01pl101.plemiona.pl12-16 11:44:02
pl105.plemiona.pl12-16 13:22:02pl11.plemiona.pl12-16 11:41:02pl114.plemiona.pl12-16 09:37:02
pl117.plemiona.pl12-16 15:26:02pl12.plemiona.pl12-16 11:51:01pl121.plemiona.pl12-16 09:36:01
pl128.plemiona.pl12-16 13:44:02pl129.plemiona.pl12-16 09:43:02pl14.plemiona.pl12-16 11:57:02
pl15.plemiona.pl12-16 12:01:01pl16.plemiona.pl12-16 12:02:02pl17.plemiona.pl12-16 12:03:02
pl18.plemiona.pl12-16 12:05:01pl2.plemiona.pl12-16 12:31:01pl20.plemiona.pl12-16 11:56:02
pl22.plemiona.pl12-16 11:05:01pl23.plemiona.pl12-16 11:37:01pl24.plemiona.pl12-16 10:03:01
pl25.plemiona.pl12-16 11:01:01pl26.plemiona.pl12-16 10:15:03pl27.plemiona.pl12-16 09:16:02
pl28.plemiona.pl12-16 09:22:02pl29.plemiona.pl12-16 09:26:02pl3.plemiona.pl12-16 12:26:01
pl30.plemiona.pl12-16 09:32:01pl31.plemiona.pl12-16 09:40:03pl32.plemiona.pl12-16 09:33:02
pl33.plemiona.pl12-16 09:44:01pl34.plemiona.pl12-16 11:04:02pl35.plemiona.pl12-16 09:54:02
pl37.plemiona.pl12-16 11:19:02pl38.plemiona.pl12-16 11:49:02pl39.plemiona.pl12-16 11:53:01
pl4.plemiona.pl12-16 12:34:02pl40.plemiona.pl12-16 09:59:02pl41.plemiona.pl12-16 10:19:02
pl43.plemiona.pl12-16 10:55:01pl44.plemiona.pl12-16 10:39:02pl45.plemiona.pl12-16 10:46:02
pl46.plemiona.pl12-16 10:07:02pl47.plemiona.pl12-16 10:09:02pl48.plemiona.pl12-16 10:17:02
pl49.plemiona.pl12-16 11:54:02pl5.plemiona.pl12-16 12:37:01pl50.plemiona.pl12-16 10:21:01
pl51.plemiona.pl12-16 12:24:01pl52.plemiona.pl12-16 10:27:02pl53.plemiona.pl12-16 10:57:02
pl54.plemiona.pl12-16 10:06:02pl55.plemiona.pl12-16 10:30:02pl56.plemiona.pl12-16 08:13:01
pl57.plemiona.pl12-16 12:04:02pl58.plemiona.pl12-16 10:37:02pl59.plemiona.pl12-16 09:29:02
pl6.plemiona.pl12-16 12:38:02pl62.plemiona.pl12-16 10:29:01pl63.plemiona.pl12-16 13:09:01
pl64.plemiona.pl12-16 12:30:03pl65.plemiona.pl12-16 13:24:02pl66.plemiona.pl12-16 14:04:01
pl67.plemiona.pl12-16 15:17:02pl68.plemiona.pl12-16 16:00:03pl69.plemiona.pl12-16 08:21:02
pl7.plemiona.pl12-16 10:43:01pl70.plemiona.pl12-16 14:41:01pl71.plemiona.pl12-16 13:16:02
pl72.plemiona.pl12-16 14:21:01pl73.plemiona.pl12-16 11:08:01pl74.plemiona.pl12-16 07:34:01
pl75.plemiona.pl12-16 12:22:01pl76.plemiona.pl12-16 10:45:02pl77.plemiona.pl12-16 10:51:01
pl78.plemiona.pl12-16 07:27:02pl79.plemiona.pl12-16 15:07:01pl8.plemiona.pl12-16 10:48:01
pl80.plemiona.pl12-16 15:45:01pl81.plemiona.pl12-16 09:46:01pl82.plemiona.pl12-16 08:12:02
pl83.plemiona.pl12-16 09:25:01pl84.plemiona.pl12-16 10:28:02pl85.plemiona.pl12-16 11:40:02
pl86.plemiona.pl12-16 12:29:02pl87.plemiona.pl12-16 14:34:01pl88.plemiona.pl12-16 13:48:02
pl89.plemiona.pl12-16 07:11:01pl9.plemiona.pl12-16 10:52:02pl90.plemiona.pl12-16 08:02:01
pl91.plemiona.pl12-16 07:58:01pl92.plemiona.pl12-16 11:20:03pl93.plemiona.pl12-16 09:27:02
pl94.plemiona.pl12-16 11:48:01pl95.plemiona.pl12-16 14:19:02pl97.plemiona.pl12-16 13:57:02
pl98.plemiona.pl12-16 10:18:01pl99.plemiona.pl12-16 11:35:01plp1.plemiona.pl12-16 13:31:02
plp2.plemiona.pl12-16 08:51:01pls1.plemiona.pl12-16 10:22:02ro18.triburile.ro12-16 14:40:03
ro22.triburile.ro12-16 09:57:02ro25.triburile.ro12-16 07:28:02ro27.triburile.ro12-16 08:56:02
ro28.triburile.ro12-16 11:13:02ro29.triburile.ro12-16 15:23:02ro30.triburile.ro12-16 10:58:02
ro31.triburile.ro12-16 11:11:02ro32.triburile.ro12-16 12:35:02ro33.triburile.ro12-16 12:57:01
ro34.triburile.ro12-16 08:26:02ro35.triburile.ro12-16 11:43:01ro36.triburile.ro12-16 11:07:02
ro37.triburile.ro12-16 11:09:02ro39.triburile.ro12-16 14:51:02ro40.triburile.ro12-16 07:10:02
ro41.triburile.ro12-16 07:37:01ro42.triburile.ro12-16 11:47:02ro43.triburile.ro12-16 12:47:01
roc1.triburile.ro12-16 08:18:02rop1.triburile.ro12-16 15:13:02ros1.triburile.ro12-16 13:08:02
ru10.voyna-plemyon.ru12-16 11:45:02ru12.voyna-plemyon.ru12-16 10:16:01ru14.voyna-plemyon.ru12-16 15:40:01
ru15.voyna-plemyon.ru12-16 11:55:01ru16.voyna-plemyon.ru12-16 11:14:01ru17.voyna-plemyon.ru12-16 10:40:03
ru18.voyna-plemyon.ru12-16 13:07:01ru19.voyna-plemyon.ru12-16 13:12:01ru20.voyna-plemyon.ru12-16 10:24:02
ru21.voyna-plemyon.ru12-16 12:32:02ru22.voyna-plemyon.ru12-16 15:47:01ru24.voyna-plemyon.ru12-16 15:03:02
ru27.voyna-plemyon.ru12-16 09:55:01ru28.voyna-plemyon.ru12-16 12:43:01ru29.voyna-plemyon.ru12-16 15:56:02
ru3.voyna-plemyon.ru12-16 14:00:05ru30.voyna-plemyon.ru12-16 09:07:01ru32.voyna-plemyon.ru12-16 10:25:02
ru33.voyna-plemyon.ru12-16 14:20:02ru34.voyna-plemyon.ru12-16 15:08:02ru37.voyna-plemyon.ru12-16 15:18:01
ru41.voyna-plemyon.ru12-16 14:30:03ru42.voyna-plemyon.ru12-16 11:42:02ru5.voyna-plemyon.ru12-16 10:32:01
ru55.voyna-plemyon.ru12-16 10:44:02ruc1.voyna-plemyon.ru12-16 15:58:02rup1.voyna-plemyon.ru12-16 07:51:01
rus1.voyna-plemyon.ru12-16 07:41:02sk10.divoke-kmene.sk12-16 07:39:02sk13.divoke-kmene.sk12-16 15:31:01
sk14.divoke-kmene.sk12-16 13:28:02sk15.divoke-kmene.sk12-16 12:19:01sk16.divoke-kmene.sk12-16 09:48:01
sk17.divoke-kmene.sk12-16 09:17:01sk18.divoke-kmene.sk12-16 12:36:02sk19.divoke-kmene.sk12-16 11:58:02
sk20.divoke-kmene.sk12-16 13:11:02sk22.divoke-kmene.sk12-16 15:02:01sk23.divoke-kmene.sk12-16 14:09:02
sk24.divoke-kmene.sk12-16 15:24:02sk25.divoke-kmene.sk12-16 10:49:02sk26.divoke-kmene.sk12-16 07:15:01
sk28.divoke-kmene.sk12-16 13:50:02sk29.divoke-kmene.sk12-16 13:42:01sk30.divoke-kmene.sk12-16 09:18:02
sk31.divoke-kmene.sk12-16 15:42:01sk32.divoke-kmene.sk12-16 08:37:02skp1.divoke-kmene.sk12-16 12:11:02
sv1.tribalwars.se12-16 08:31:01sv11.tribalwars.se12-16 07:42:01sv14.tribalwars.se12-16 14:57:01
sv16.tribalwars.se12-16 09:42:02sv17.tribalwars.se12-16 09:47:02sv18.tribalwars.se12-16 13:32:01
sv19.tribalwars.se12-16 10:36:01sv20.tribalwars.se12-16 08:57:02sv21.tribalwars.se12-16 09:34:02
sv23.tribalwars.se12-16 11:18:01sv24.tribalwars.se12-16 12:33:01sv25.tribalwars.se12-16 07:35:02
sv26.tribalwars.se12-16 10:04:02sv27.tribalwars.se12-16 15:49:02sv28.tribalwars.se12-16 14:45:02
sv29.tribalwars.se12-16 12:51:01sv30.tribalwars.se12-16 14:31:01svc1.tribalwars.se12-16 13:04:02
svp1.tribalwars.se12-16 13:19:02svs1.tribalwars.se12-16 09:20:03uk1.tribalwars.co.uk12-16 08:17:01
uk11.tribalwars.co.uk12-16 13:23:01uk12.tribalwars.co.uk12-16 15:16:02uk13.tribalwars.co.uk12-16 12:46:02
uk14.tribalwars.co.uk12-16 15:53:02uk15.tribalwars.co.uk12-16 11:50:02uk16.tribalwars.co.uk12-16 15:59:01
uk17.tribalwars.co.uk12-16 08:20:01uk2.tribalwars.co.uk12-16 08:19:02uk3.tribalwars.co.uk12-16 08:24:01
uk4.tribalwars.co.uk12-16 08:32:02uk5.tribalwars.co.uk12-16 08:34:01uk6.tribalwars.co.uk12-16 08:35:02
uk7.tribalwars.co.uk12-16 08:39:02uk8.tribalwars.co.uk12-16 08:40:02uk9.tribalwars.co.uk12-16 08:41:02
ukc1.tribalwars.co.uk12-16 11:39:02ukp1.tribalwars.co.uk12-16 10:35:02uks1.tribalwars.co.uk12-16 08:44:01
us1.tribalwars.us12-16 08:15:05us10.tribalwars.us12-16 15:57:03us11.tribalwars.us12-16 09:10:03
us12.tribalwars.us12-16 07:24:04us13.tribalwars.us12-16 09:56:04us14.tribalwars.us12-16 10:31:04
us15.tribalwars.us12-16 14:14:03us16.tribalwars.us12-16 14:18:03us17.tribalwars.us12-16 14:26:03
us2.tribalwars.us12-16 08:00:03us3.tribalwars.us12-16 08:14:03us4.tribalwars.us12-16 08:38:03
us5.tribalwars.us12-16 11:52:04us6.tribalwars.us12-16 11:22:04us8.tribalwars.us12-16 13:35:03
us9.tribalwars.us12-16 07:26:03usp1.tribalwars.us12-16 11:21:03
Copyright © 2008 tribal-reports.net, plemiona.one.pl, php&css: danlatocha.com, grafika: Morgan Kendal counter Display Pagerank DNS by FreeDNS::42