Μετατροπέας RW After you login newly converted reports will be linked with your account Registered users: 17218, new users today: 0  

Αλλαγές

Μία λίστα αλλαγών που έγιναν και διορθώσεις των bug μπορούν να βρεθούν σε πραγματικό χρόνο στο bugs.tribal-reports.net.

Νέα χαρακτηριστικά & Bugs

Λίστα από ανοιχτά bugs και αιτήσεις χαρακτηριστικών. Αν κάτι αλλάξει στο παιχνίδι και ο μετατροπέας πάψει να λειτουργεί σωστά ή βρείτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ αναφέρτε τα στο bugs.tribal-reports.net ή στείλτε μου στο . Θα προσπαθήσω να επιλύσω το πρόβλημα. Σε εκείνη τη σελίδα μπορείς επίσης να προτείνεις αλλαγές για την σελίδα. Βασισμένο σε αυτές τις αναφορές ένας οδικός χάρτης δημιουργείτε. Περισσότερες πληροφορίες.

Δεδομένα κόσμου

br10.tribalwars.com.br05-19 13:05:03br11.tribalwars.com.br05-19 13:07:03br12.tribalwars.com.br05-19 13:08:03
br13.tribalwars.com.br05-19 13:10:04br14.tribalwars.com.br05-19 13:16:03br15.tribalwars.com.br05-19 07:33:03
br17.tribalwars.com.br05-19 13:18:03br18.tribalwars.com.br05-19 13:22:03br2.tribalwars.com.br05-19 12:52:03
br20.tribalwars.com.br05-19 13:28:04br21.tribalwars.com.br05-19 13:30:04br22.tribalwars.com.br05-19 13:31:04
br23.tribalwars.com.br05-19 13:37:04br24.tribalwars.com.br05-19 13:42:03br25.tribalwars.com.br05-19 13:46:03
br26.tribalwars.com.br05-19 13:58:03br27.tribalwars.com.br05-19 14:21:03br28.tribalwars.com.br05-19 05:40:03
br3.tribalwars.com.br05-19 12:55:03br30.tribalwars.com.br05-19 05:47:03br31.tribalwars.com.br05-19 06:36:03
br32.tribalwars.com.br05-19 14:15:04br33.tribalwars.com.br05-19 05:38:04br34.tribalwars.com.br05-19 14:33:03
br35.tribalwars.com.br05-19 06:05:03br36.tribalwars.com.br05-19 05:59:03br37.tribalwars.com.br05-19 06:31:04
br38.tribalwars.com.br05-19 07:12:03br39.tribalwars.com.br05-19 07:49:04br4.tribalwars.com.br05-19 12:56:04
br40.tribalwars.com.br05-19 14:05:03br41.tribalwars.com.br05-19 10:11:03br42.tribalwars.com.br05-19 07:44:04
br43.tribalwars.com.br05-19 07:45:03br44.tribalwars.com.br05-19 08:28:03br45.tribalwars.com.br05-19 14:19:04
br46.tribalwars.com.br05-19 13:11:03br47.tribalwars.com.br05-19 13:12:04br48.tribalwars.com.br05-19 09:14:03
br49.tribalwars.com.br05-19 09:17:04br5.tribalwars.com.br05-19 13:00:06br50.tribalwars.com.br05-19 11:38:03
br51.tribalwars.com.br05-19 11:44:04br53.tribalwars.com.br05-19 07:58:04br54.tribalwars.com.br05-19 08:37:03
br55.tribalwars.com.br05-19 10:57:03br56.tribalwars.com.br05-19 12:10:04br57.tribalwars.com.br05-19 08:45:04
br58.tribalwars.com.br05-19 07:15:03br59.tribalwars.com.br05-19 11:28:03br6.tribalwars.com.br05-19 12:53:04
br60.tribalwars.com.br05-19 10:29:03br61.tribalwars.com.br05-19 12:06:04br62.tribalwars.com.br05-19 08:47:04
br63.tribalwars.com.br05-19 09:08:04br65.tribalwars.com.br05-19 12:08:03br66.tribalwars.com.br05-19 08:01:04
br67.tribalwars.com.br05-19 08:10:04br68.tribalwars.com.br05-19 13:57:04br7.tribalwars.com.br05-19 12:54:04
br8.tribalwars.com.br05-19 12:57:03br9.tribalwars.com.br05-19 13:01:03brp1.tribalwars.com.br05-19 11:26:04
brs1.tribalwars.com.br05-19 06:39:03cs1.divokekmeny.cz05-19 07:17:02cs10.divokekmeny.cz05-19 07:54:02
cs11.divokekmeny.cz05-19 07:57:01cs12.divokekmeny.cz05-19 07:55:01cs13.divokekmeny.cz05-19 07:59:01
cs15.divokekmeny.cz05-19 08:00:03cs16.divokekmeny.cz05-19 08:04:01cs17.divokekmeny.cz05-19 08:06:01
cs18.divokekmeny.cz05-19 08:07:03cs19.divokekmeny.cz05-19 08:33:02cs2.divokekmeny.cz05-19 07:20:02
cs20.divokekmeny.cz05-19 08:52:02cs21.divokekmeny.cz05-19 09:09:01cs22.divokekmeny.cz05-19 09:13:02
cs23.divokekmeny.cz05-19 09:15:02cs24.divokekmeny.cz05-19 08:16:01cs25.divokekmeny.cz05-19 08:05:02
cs26.divokekmeny.cz05-19 11:56:01cs27.divokekmeny.cz05-19 11:39:03cs28.divokekmeny.cz05-19 12:32:01
cs29.divokekmeny.cz05-19 09:35:01cs3.divokekmeny.cz05-19 07:25:01cs30.divokekmeny.cz05-19 13:52:01
cs31.divokekmeny.cz05-19 06:32:01cs32.divokekmeny.cz05-19 11:20:01cs33.divokekmeny.cz05-19 12:17:02
cs34.divokekmeny.cz05-19 12:00:02cs35.divokekmeny.cz05-19 11:49:02cs36.divokekmeny.cz05-19 13:35:02
cs37.divokekmeny.cz05-19 14:12:02cs38.divokekmeny.cz05-19 06:38:02cs39.divokekmeny.cz05-19 09:32:02
cs40.divokekmeny.cz05-19 13:09:02cs6.divokekmeny.cz05-19 07:32:02cs7.divokekmeny.cz05-19 07:30:02
cs8.divokekmeny.cz05-19 07:47:02cs9.divokekmeny.cz05-19 07:53:01csp1.divokekmeny.cz05-19 06:20:02
css1.divokekmeny.cz05-19 09:56:01de108.die-staemme.de05-19 06:37:01de37.die-staemme.de05-19 09:01:02
de65.die-staemme.de05-19 06:04:02de78.die-staemme.de05-19 09:39:02de81.die-staemme.de05-19 10:06:01
de83.die-staemme.de05-19 06:51:01de93.die-staemme.de05-19 11:18:01de98.die-staemme.de05-19 07:13:02
dep2.die-staemme.de05-19 13:13:01en1.tribalwars.net05-19 09:18:01en10.tribalwars.net05-19 10:05:02
en11.tribalwars.net05-19 08:08:06en13.tribalwars.net05-19 08:12:02en17.tribalwars.net05-19 08:20:01
en19.tribalwars.net05-19 08:41:02en2.tribalwars.net05-19 09:22:02en22.tribalwars.net05-19 08:56:03
en23.tribalwars.net05-19 10:01:02en25.tribalwars.net05-19 10:00:05en28.tribalwars.net05-19 10:16:02
en29.tribalwars.net05-19 10:22:01en3.tribalwars.net05-19 09:24:02en30.tribalwars.net05-19 10:34:02
en31.tribalwars.net05-19 10:40:02en32.tribalwars.net05-19 11:13:01en35.tribalwars.net05-19 11:29:02
en36.tribalwars.net05-19 08:48:01en37.tribalwars.net05-19 08:53:01en38.tribalwars.net05-19 11:53:02
en39.tribalwars.net05-19 10:02:01en4.tribalwars.net05-19 09:31:01en40.tribalwars.net05-19 10:26:02
en42.tribalwars.net05-19 11:55:02en43.tribalwars.net05-19 12:03:01en44.tribalwars.net05-19 12:13:01
en46.tribalwars.net05-19 12:43:02en49.tribalwars.net05-19 12:23:02en5.tribalwars.net05-19 09:29:02
en50.tribalwars.net05-19 11:52:01en52.tribalwars.net05-19 10:37:02en53.tribalwars.net05-19 10:41:02
en54.tribalwars.net05-19 11:01:02en55.tribalwars.net05-19 11:22:01en57.tribalwars.net05-19 07:14:02
en58.tribalwars.net05-19 12:02:02en59.tribalwars.net05-19 12:16:02en60.tribalwars.net05-19 08:36:02
en61.tribalwars.net05-19 10:58:02en62.tribalwars.net05-19 11:12:02en63.tribalwars.net05-19 10:13:02
en64.tribalwars.net05-19 08:44:01en65.tribalwars.net05-19 06:35:02en66.tribalwars.net05-19 06:07:01
en67.tribalwars.net05-19 09:20:02en68.tribalwars.net05-19 13:59:02en69.tribalwars.net05-19 11:25:02
en70.tribalwars.net05-19 09:59:02en71.tribalwars.net05-19 06:01:02en72.tribalwars.net05-19 06:30:01
en73.tribalwars.net05-19 08:43:02en74.tribalwars.net05-19 09:10:01en75.tribalwars.net05-19 08:50:01
en76.tribalwars.net05-19 09:03:02en77.tribalwars.net05-19 10:19:01en78.tribalwars.net05-19 10:32:01
en79.tribalwars.net05-19 13:19:02en8.tribalwars.net05-19 09:34:02en80.tribalwars.net05-19 10:48:02
en9.tribalwars.net05-19 10:03:02enp1.tribalwars.net05-19 05:43:01enp2.tribalwars.net05-19 13:56:01
ens1.tribalwars.net05-19 09:55:01fr1.guerretribale.fr05-19 10:27:01fr10.guerretribale.fr05-19 12:12:02
fr11.guerretribale.fr05-19 12:29:03fr12.guerretribale.fr05-19 10:07:01fr14.guerretribale.fr05-19 10:21:02
fr15.guerretribale.fr05-19 07:18:01fr17.guerretribale.fr05-19 06:34:02fr18.guerretribale.fr05-19 09:05:02
fr19.guerretribale.fr05-19 11:23:02fr2.guerretribale.fr05-19 10:36:01fr20.guerretribale.fr05-19 08:27:02
fr22.guerretribale.fr05-19 10:42:02fr23.guerretribale.fr05-19 09:43:02fr24.guerretribale.fr05-19 07:50:01
fr25.guerretribale.fr05-19 12:34:01fr26.guerretribale.fr05-19 08:46:02fr27.guerretribale.fr05-19 08:22:01
fr28.guerretribale.fr05-19 06:43:01fr29.guerretribale.fr05-19 09:57:02fr3.guerretribale.fr05-19 10:44:02
fr30.guerretribale.fr05-19 08:40:02fr7.guerretribale.fr05-19 10:35:02fr8.guerretribale.fr05-19 10:59:01
fr9.guerretribale.fr05-19 11:51:02frp1.guerretribale.fr05-19 11:10:01frs1.guerretribale.fr05-19 10:18:02
gr1.fyletikesmaxes.gr05-19 09:46:01gr10.fyletikesmaxes.gr05-19 09:40:03gr12.fyletikesmaxes.gr05-19 09:00:04
gr13.fyletikesmaxes.gr05-19 06:28:01gr14.fyletikesmaxes.gr05-19 07:05:02gr15.fyletikesmaxes.gr05-19 07:04:01
gr17.fyletikesmaxes.gr05-19 10:46:02gr18.fyletikesmaxes.gr05-19 06:17:01gr19.fyletikesmaxes.gr05-19 05:52:01
gr20.fyletikesmaxes.gr05-19 06:29:02gr22.fyletikesmaxes.gr05-19 08:32:01gr23.fyletikesmaxes.gr05-19 12:35:02
gr24.fyletikesmaxes.gr05-19 14:09:02gr25.fyletikesmaxes.gr05-19 05:46:02gr26.fyletikesmaxes.gr05-19 12:36:02
gr27.fyletikesmaxes.gr05-19 09:30:02gr28.fyletikesmaxes.gr05-19 07:21:01gr29.fyletikesmaxes.gr05-19 11:14:02
gr30.fyletikesmaxes.gr05-19 13:20:01gr31.fyletikesmaxes.gr05-19 09:45:02gr32.fyletikesmaxes.gr05-19 09:36:02
gr33.fyletikesmaxes.gr05-19 10:45:01gr34.fyletikesmaxes.gr05-19 09:42:02gr5.fyletikesmaxes.gr05-19 12:50:01
grp1.fyletikesmaxes.gr05-19 14:00:04hu1.klanhaboru.hu05-19 12:40:02hu10.klanhaboru.hu05-19 14:20:01
hu11.klanhaboru.hu05-19 11:59:02hu12.klanhaboru.hu05-19 06:21:02hu13.klanhaboru.hu05-19 06:08:02
hu14.klanhaboru.hu05-19 08:24:01hu15.klanhaboru.hu05-19 14:27:01hu16.klanhaboru.hu05-19 05:55:02
hu18.klanhaboru.hu05-19 09:12:01hu2.klanhaboru.hu05-19 10:39:02hu20.klanhaboru.hu05-19 10:43:02
hu21.klanhaboru.hu05-19 11:24:01hu22.klanhaboru.hu05-19 09:50:02hu23.klanhaboru.hu05-19 12:59:01
hu24.klanhaboru.hu05-19 13:21:01hu25.klanhaboru.hu05-19 10:17:01hu26.klanhaboru.hu05-19 11:46:01
hu27.klanhaboru.hu05-19 08:59:03hu28.klanhaboru.hu05-19 09:51:01hu29.klanhaboru.hu05-19 12:14:02
hu3.klanhaboru.hu05-19 10:50:02hu30.klanhaboru.hu05-19 10:55:02hu33.klanhaboru.hu05-19 13:26:02
hu37.klanhaboru.hu05-19 08:34:01hu39.klanhaboru.hu05-19 13:06:02hu4.klanhaboru.hu05-19 10:53:02
hu40.klanhaboru.hu05-19 09:44:01hu41.klanhaboru.hu05-19 12:04:02hu43.klanhaboru.hu05-19 11:19:02
hu45.klanhaboru.hu05-19 09:02:01hu46.klanhaboru.hu05-19 08:58:02hu47.klanhaboru.hu05-19 11:27:02
hu48.klanhaboru.hu05-19 11:42:02hu5.klanhaboru.hu05-19 11:08:02hu50.klanhaboru.hu05-19 08:25:02
hu51.klanhaboru.hu05-19 11:02:01hu52.klanhaboru.hu05-19 13:45:02hu53.klanhaboru.hu05-19 11:58:01
hu6.klanhaboru.hu05-19 11:09:01hu7.klanhaboru.hu05-19 11:31:02hu8.klanhaboru.hu05-19 11:36:01
hup1.klanhaboru.hu05-19 06:15:02hup2.klanhaboru.hu05-19 10:28:02hup3.klanhaboru.hu05-19 12:15:01
hup4.klanhaboru.hu05-19 08:03:02hup5.klanhaboru.hu05-19 06:11:01hup6.klanhaboru.hu05-19 08:19:02
hus1.klanhaboru.hu05-19 12:11:01it1.tribals.it05-19 13:38:01it11.tribals.it05-19 06:33:02
it13.tribals.it05-19 09:23:01it14.tribals.it05-19 14:07:02it15.tribals.it05-19 07:46:01
it16.tribals.it05-19 11:11:02it17.tribals.it05-19 05:58:02it18.tribals.it05-19 08:21:02
it19.tribals.it05-19 07:23:01it2.tribals.it05-19 09:06:02it20.tribals.it05-19 09:53:01
it21.tribals.it05-19 14:17:02it22.tribals.it05-19 09:49:02it23.tribals.it05-19 11:37:02
it24.tribals.it05-19 08:54:02it26.tribals.it05-19 10:08:01it27.tribals.it05-19 10:51:02
it28.tribals.it05-19 14:30:02it3.tribals.it05-19 09:54:02it4.tribals.it05-19 14:18:01
it7.tribals.it05-19 10:12:01it8.tribals.it05-19 12:49:02itc1.tribals.it05-19 11:50:01
its1.tribals.it05-19 12:37:01nl12.tribalwars.nl05-19 11:54:02nl16.tribalwars.nl05-19 12:01:02
nl22.tribalwars.nl05-19 14:08:01nl23.tribalwars.nl05-19 13:02:02nl25.tribalwars.nl05-19 07:22:02
nl26.tribalwars.nl05-19 13:48:02nl28.tribalwars.nl05-19 12:18:01nl32.tribalwars.nl05-19 13:15:01
nl33.tribalwars.nl05-19 11:35:02nl34.tribalwars.nl05-19 12:30:01nl36.tribalwars.nl05-19 07:11:01
nl38.tribalwars.nl05-19 07:26:02nl39.tribalwars.nl05-19 09:19:02nl42.tribalwars.nl05-19 11:15:01
nlp2.tribalwars.nl05-19 06:41:01pl1.plemiona.pl05-19 07:28:02pl10.plemiona.pl05-19 06:22:01
pl100.plemiona.pl05-19 07:19:02pl101.plemiona.pl05-19 06:49:02pl105.plemiona.pl05-19 08:29:02
pl11.plemiona.pl05-19 06:46:01pl114.plemiona.pl05-19 13:44:01pl117.plemiona.pl05-19 10:33:02
pl12.plemiona.pl05-19 06:56:02pl121.plemiona.pl05-19 13:43:02pl128.plemiona.pl05-19 08:51:02
pl129.plemiona.pl05-19 13:50:01pl136.plemiona.pl05-19 08:11:01pl14.plemiona.pl05-19 07:02:01
pl15.plemiona.pl05-19 07:06:01pl16.plemiona.pl05-19 07:07:02pl17.plemiona.pl05-19 07:08:02
pl18.plemiona.pl05-19 07:10:02pl2.plemiona.pl05-19 07:36:02pl20.plemiona.pl05-19 07:01:02
pl22.plemiona.pl05-19 06:10:02pl23.plemiona.pl05-19 06:42:02pl24.plemiona.pl05-19 14:10:02
pl25.plemiona.pl05-19 06:06:02pl26.plemiona.pl05-19 14:22:02pl27.plemiona.pl05-19 13:23:02
pl28.plemiona.pl05-19 13:29:01pl29.plemiona.pl05-19 13:33:02pl3.plemiona.pl05-19 07:31:01
pl30.plemiona.pl05-19 13:39:02pl31.plemiona.pl05-19 13:47:01pl32.plemiona.pl05-19 13:40:02
pl33.plemiona.pl05-19 13:51:02pl34.plemiona.pl05-19 06:09:01pl35.plemiona.pl05-19 14:01:01
pl37.plemiona.pl05-19 06:24:01pl38.plemiona.pl05-19 06:54:02pl39.plemiona.pl05-19 06:58:02
pl4.plemiona.pl05-19 07:39:02pl40.plemiona.pl05-19 14:06:02pl41.plemiona.pl05-19 14:26:02
pl43.plemiona.pl05-19 06:00:04pl44.plemiona.pl05-19 05:44:02pl45.plemiona.pl05-19 05:51:01
pl46.plemiona.pl05-19 14:14:02pl47.plemiona.pl05-19 14:16:01pl48.plemiona.pl05-19 14:24:02
pl49.plemiona.pl05-19 06:59:01pl5.plemiona.pl05-19 07:42:02pl50.plemiona.pl05-19 14:28:02
pl51.plemiona.pl05-19 07:29:01pl52.plemiona.pl05-19 14:34:02pl53.plemiona.pl05-19 06:02:02
pl54.plemiona.pl05-19 14:13:01pl55.plemiona.pl05-19 14:37:02pl56.plemiona.pl05-19 12:20:01
pl57.plemiona.pl05-19 07:09:01pl58.plemiona.pl05-19 05:42:02pl59.plemiona.pl05-19 13:36:01
pl6.plemiona.pl05-19 07:43:01pl62.plemiona.pl05-19 14:36:02pl63.plemiona.pl05-19 08:15:02
pl64.plemiona.pl05-19 07:35:01pl65.plemiona.pl05-19 08:31:02pl66.plemiona.pl05-19 09:11:02
pl67.plemiona.pl05-19 10:24:01pl68.plemiona.pl05-19 11:07:02pl69.plemiona.pl05-19 12:28:01
pl7.plemiona.pl05-19 05:48:02pl70.plemiona.pl05-19 09:48:01pl71.plemiona.pl05-19 08:23:02
pl72.plemiona.pl05-19 09:28:02pl73.plemiona.pl05-19 06:13:02pl74.plemiona.pl05-19 11:40:02
pl75.plemiona.pl05-19 07:27:01pl76.plemiona.pl05-19 05:50:01pl77.plemiona.pl05-19 05:56:02
pl78.plemiona.pl05-19 11:33:02pl79.plemiona.pl05-19 10:14:02pl8.plemiona.pl05-19 05:53:02
pl80.plemiona.pl05-19 10:52:01pl81.plemiona.pl05-19 13:53:02pl82.plemiona.pl05-19 12:19:02
pl83.plemiona.pl05-19 13:32:01pl84.plemiona.pl05-19 14:35:01pl85.plemiona.pl05-19 06:45:02
pl86.plemiona.pl05-19 07:34:02pl87.plemiona.pl05-19 09:41:01pl88.plemiona.pl05-19 08:55:01
pl89.plemiona.pl05-19 11:17:02pl9.plemiona.pl05-19 05:57:01pl90.plemiona.pl05-19 12:09:02
pl91.plemiona.pl05-19 12:05:01pl92.plemiona.pl05-19 06:25:02pl93.plemiona.pl05-19 13:34:01
pl94.plemiona.pl05-19 06:53:01pl95.plemiona.pl05-19 09:25:02pl97.plemiona.pl05-19 09:04:01
pl98.plemiona.pl05-19 14:25:01pl99.plemiona.pl05-19 06:40:02plp1.plemiona.pl05-19 08:38:01
plp2.plemiona.pl05-19 12:58:02pls1.plemiona.pl05-19 14:29:01ro18.triburile.ro05-19 09:47:02
ro22.triburile.ro05-19 14:04:02ro25.triburile.ro05-19 11:34:01ro27.triburile.ro05-19 13:03:01
ro28.triburile.ro05-19 06:18:02ro29.triburile.ro05-19 10:30:02ro30.triburile.ro05-19 06:03:01
ro31.triburile.ro05-19 06:16:02ro32.triburile.ro05-19 07:40:02ro33.triburile.ro05-19 08:02:01
ro34.triburile.ro05-19 12:33:02ro35.triburile.ro05-19 06:48:02ro36.triburile.ro05-19 06:12:02
ro37.triburile.ro05-19 06:14:01ro39.triburile.ro05-19 09:58:01ro40.triburile.ro05-19 11:16:02
ro41.triburile.ro05-19 11:43:01ro42.triburile.ro05-19 06:52:02ro43.triburile.ro05-19 07:52:02
roc1.triburile.ro05-19 12:25:02rop1.triburile.ro05-19 10:20:02ros1.triburile.ro05-19 08:14:01
ru10.voyna-plemyon.ru05-19 06:50:02ru12.voyna-plemyon.ru05-19 14:23:01ru14.voyna-plemyon.ru05-19 10:47:01
ru15.voyna-plemyon.ru05-19 07:00:03ru16.voyna-plemyon.ru05-19 06:19:01ru17.voyna-plemyon.ru05-19 05:45:02
ru18.voyna-plemyon.ru05-19 08:13:02ru19.voyna-plemyon.ru05-19 08:18:01ru20.voyna-plemyon.ru05-19 14:31:02
ru21.voyna-plemyon.ru05-19 07:37:01ru22.voyna-plemyon.ru05-19 10:54:01ru24.voyna-plemyon.ru05-19 10:10:02
ru27.voyna-plemyon.ru05-19 14:02:02ru28.voyna-plemyon.ru05-19 07:48:01ru29.voyna-plemyon.ru05-19 11:03:02
ru3.voyna-plemyon.ru05-19 09:07:01ru30.voyna-plemyon.ru05-19 13:14:02ru32.voyna-plemyon.ru05-19 14:32:01
ru33.voyna-plemyon.ru05-19 09:27:01ru34.voyna-plemyon.ru05-19 10:15:01ru37.voyna-plemyon.ru05-19 10:25:02
ru41.voyna-plemyon.ru05-19 09:37:02ru42.voyna-plemyon.ru05-19 06:47:02ru5.voyna-plemyon.ru05-19 05:37:01
ru55.voyna-plemyon.ru05-19 05:49:01ruc1.voyna-plemyon.ru05-19 11:05:01rup1.voyna-plemyon.ru05-19 11:57:02
rus1.voyna-plemyon.ru05-19 11:47:02sk10.divoke-kmene.sk05-19 11:45:02sk13.divoke-kmene.sk05-19 10:38:01
sk14.divoke-kmene.sk05-19 08:35:02sk15.divoke-kmene.sk05-19 07:24:02sk16.divoke-kmene.sk05-19 13:55:02
sk17.divoke-kmene.sk05-19 13:24:02sk18.divoke-kmene.sk05-19 07:41:01sk19.divoke-kmene.sk05-19 07:03:02
sk20.divoke-kmene.sk05-19 08:17:02sk22.divoke-kmene.sk05-19 10:09:02sk23.divoke-kmene.sk05-19 09:16:01
sk24.divoke-kmene.sk05-19 10:31:02sk25.divoke-kmene.sk05-19 05:54:01sk26.divoke-kmene.sk05-19 11:21:02
sk28.divoke-kmene.sk05-19 08:57:01sk29.divoke-kmene.sk05-19 08:49:02sk30.divoke-kmene.sk05-19 13:25:01
sk31.divoke-kmene.sk05-19 10:49:01sk32.divoke-kmene.sk05-19 12:44:01skp1.divoke-kmene.sk05-19 07:16:01
sv1.tribalwars.se05-19 12:38:02sv11.tribalwars.se05-19 11:48:01sv14.tribalwars.se05-19 10:04:02
sv16.tribalwars.se05-19 13:49:02sv17.tribalwars.se05-19 13:54:01sv18.tribalwars.se05-19 08:39:02
sv19.tribalwars.se05-19 05:41:02sv20.tribalwars.se05-19 13:04:02sv21.tribalwars.se05-19 13:41:02
sv23.tribalwars.se05-19 06:23:02sv24.tribalwars.se05-19 07:38:02sv25.tribalwars.se05-19 11:41:01
sv26.tribalwars.se05-19 14:11:01sv27.tribalwars.se05-19 10:56:02sv28.tribalwars.se05-19 09:52:02
sv29.tribalwars.se05-19 07:56:02sv30.tribalwars.se05-19 09:38:01svc1.tribalwars.se05-19 08:09:01
svp1.tribalwars.se05-19 08:26:01svs1.tribalwars.se05-19 13:27:01uk1.tribalwars.co.uk05-19 12:24:01
uk11.tribalwars.co.uk05-19 08:30:02uk12.tribalwars.co.uk05-19 10:23:02uk13.tribalwars.co.uk05-19 07:51:02
uk14.tribalwars.co.uk05-19 11:00:03uk15.tribalwars.co.uk05-19 06:55:01uk16.tribalwars.co.uk05-19 11:06:01
uk17.tribalwars.co.uk05-19 12:27:02uk2.tribalwars.co.uk05-19 12:26:01uk3.tribalwars.co.uk05-19 12:31:02
uk4.tribalwars.co.uk05-19 12:39:01uk5.tribalwars.co.uk05-19 12:41:02uk6.tribalwars.co.uk05-19 12:42:01
uk7.tribalwars.co.uk05-19 12:46:01uk8.tribalwars.co.uk05-19 12:47:02uk9.tribalwars.co.uk05-19 12:48:01
ukc1.tribalwars.co.uk05-19 06:44:02ukp1.tribalwars.co.uk05-19 05:39:01uks1.tribalwars.co.uk05-19 12:51:02
us1.tribalwars.us05-19 12:22:03us10.tribalwars.us05-19 11:04:04us11.tribalwars.us05-19 13:17:04
us12.tribalwars.us05-19 11:30:03us13.tribalwars.us05-19 14:03:03us14.tribalwars.us05-19 14:38:03
us15.tribalwars.us05-19 09:21:03us16.tribalwars.us05-19 09:26:03us17.tribalwars.us05-19 09:33:03
us2.tribalwars.us05-19 12:07:03us3.tribalwars.us05-19 12:21:04us4.tribalwars.us05-19 12:45:04
us5.tribalwars.us05-19 06:57:03us6.tribalwars.us05-19 06:27:04us8.tribalwars.us05-19 08:42:03
us9.tribalwars.us05-19 11:32:03usp1.tribalwars.us05-19 06:26:03
Copyright © 2008 tribal-reports.net, plemiona.one.pl, php&css: danlatocha.com, grafika: Morgan Kendal counter Display Pagerank DNS by FreeDNS::42