Μετατροπέας RW After you login newly converted reports will be linked with your account Registered users: 17218, new users today: 0  

Αλλαγές

Μία λίστα αλλαγών που έγιναν και διορθώσεις των bug μπορούν να βρεθούν σε πραγματικό χρόνο στο bugs.tribal-reports.net.

Νέα χαρακτηριστικά & Bugs

Λίστα από ανοιχτά bugs και αιτήσεις χαρακτηριστικών. Αν κάτι αλλάξει στο παιχνίδι και ο μετατροπέας πάψει να λειτουργεί σωστά ή βρείτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ αναφέρτε τα στο bugs.tribal-reports.net ή στείλτε μου στο . Θα προσπαθήσω να επιλύσω το πρόβλημα. Σε εκείνη τη σελίδα μπορείς επίσης να προτείνεις αλλαγές για την σελίδα. Βασισμένο σε αυτές τις αναφορές ένας οδικός χάρτης δημιουργείτε. Περισσότερες πληροφορίες.

Δεδομένα κόσμου

br10.tribalwars.com.br02-23 10:25:04br11.tribalwars.com.br02-23 10:27:03br12.tribalwars.com.br02-23 10:28:04
br13.tribalwars.com.br02-23 10:30:04br14.tribalwars.com.br02-23 10:36:04br15.tribalwars.com.br02-23 04:53:04
br17.tribalwars.com.br02-23 10:38:04br18.tribalwars.com.br02-23 10:42:03br2.tribalwars.com.br02-23 10:12:04
br20.tribalwars.com.br02-23 10:48:04br21.tribalwars.com.br02-23 10:50:04br22.tribalwars.com.br02-23 10:51:03
br23.tribalwars.com.br02-23 10:57:03br24.tribalwars.com.br02-23 11:02:04br25.tribalwars.com.br02-23 11:05:04
br26.tribalwars.com.br02-23 11:18:04br27.tribalwars.com.br02-23 11:41:04br28.tribalwars.com.br02-23 03:00:04
br3.tribalwars.com.br02-23 10:15:04br30.tribalwars.com.br02-23 03:07:04br31.tribalwars.com.br02-23 03:56:04
br32.tribalwars.com.br02-23 11:35:04br33.tribalwars.com.br02-23 02:58:04br34.tribalwars.com.br02-23 11:53:04
br35.tribalwars.com.br02-23 03:25:04br36.tribalwars.com.br02-23 03:19:03br37.tribalwars.com.br02-23 03:51:04
br38.tribalwars.com.br02-23 04:32:03br39.tribalwars.com.br02-23 05:09:04br4.tribalwars.com.br02-23 10:16:03
br40.tribalwars.com.br02-23 11:25:04br41.tribalwars.com.br02-23 07:31:04br42.tribalwars.com.br02-23 05:04:04
br43.tribalwars.com.br02-23 05:05:04br44.tribalwars.com.br02-23 05:48:03br45.tribalwars.com.br02-23 11:39:03
br46.tribalwars.com.br02-23 10:31:04br47.tribalwars.com.br02-23 10:32:03br48.tribalwars.com.br02-23 06:34:03
br49.tribalwars.com.br02-23 06:37:04br5.tribalwars.com.br02-23 10:20:03br50.tribalwars.com.br02-23 08:58:03
br51.tribalwars.com.br02-23 09:04:04br53.tribalwars.com.br02-23 05:18:04br54.tribalwars.com.br02-23 05:57:03
br55.tribalwars.com.br02-23 08:17:05br56.tribalwars.com.br02-23 09:30:04br57.tribalwars.com.br02-23 06:05:04
br58.tribalwars.com.br02-23 04:35:04br59.tribalwars.com.br02-23 08:48:03br6.tribalwars.com.br02-23 10:13:04
br60.tribalwars.com.br02-23 07:49:04br61.tribalwars.com.br02-23 09:26:03br62.tribalwars.com.br02-23 06:07:04
br63.tribalwars.com.br02-23 06:28:03br65.tribalwars.com.br02-23 09:28:03br66.tribalwars.com.br02-23 05:21:04
br67.tribalwars.com.br02-23 05:30:05br68.tribalwars.com.br02-23 11:17:04br7.tribalwars.com.br02-23 10:14:03
br8.tribalwars.com.br02-23 10:17:03br9.tribalwars.com.br02-23 10:21:04brp1.tribalwars.com.br02-23 08:46:03
brs1.tribalwars.com.br02-23 03:59:03cs1.divokekmeny.cz02-23 04:37:02cs10.divokekmeny.cz02-23 05:14:01
cs11.divokekmeny.cz02-23 05:17:01cs12.divokekmeny.cz02-23 05:15:02cs13.divokekmeny.cz02-23 05:19:02
cs15.divokekmeny.cz02-23 05:20:02cs16.divokekmeny.cz02-23 05:24:01cs17.divokekmeny.cz02-23 05:26:01
cs18.divokekmeny.cz02-23 05:27:02cs19.divokekmeny.cz02-23 05:53:02cs2.divokekmeny.cz02-23 04:40:01
cs20.divokekmeny.cz02-23 06:12:02cs21.divokekmeny.cz02-23 06:29:02cs22.divokekmeny.cz02-23 06:33:02
cs23.divokekmeny.cz02-23 06:35:02cs24.divokekmeny.cz02-23 05:36:03cs25.divokekmeny.cz02-23 05:25:02
cs26.divokekmeny.cz02-23 09:16:02cs27.divokekmeny.cz02-23 08:59:02cs28.divokekmeny.cz02-23 09:52:02
cs29.divokekmeny.cz02-23 06:55:02cs3.divokekmeny.cz02-23 04:45:02cs30.divokekmeny.cz02-23 11:12:02
cs31.divokekmeny.cz02-23 03:52:01cs32.divokekmeny.cz02-23 08:40:02cs33.divokekmeny.cz02-23 09:37:02
cs34.divokekmeny.cz02-23 09:20:03cs35.divokekmeny.cz02-23 09:09:02cs36.divokekmeny.cz02-23 10:55:02
cs37.divokekmeny.cz02-23 11:32:01cs38.divokekmeny.cz02-23 03:58:02cs39.divokekmeny.cz02-23 06:52:02
cs40.divokekmeny.cz02-23 10:29:01cs6.divokekmeny.cz02-23 04:52:02cs7.divokekmeny.cz02-23 04:50:02
cs8.divokekmeny.cz02-23 05:07:01cs9.divokekmeny.cz02-23 05:13:02csp1.divokekmeny.cz02-23 03:40:03
css1.divokekmeny.cz02-23 07:16:01de108.die-staemme.de02-23 03:57:02de37.die-staemme.de02-23 06:21:02
de65.die-staemme.de02-23 03:24:02de78.die-staemme.de02-23 06:59:01de81.die-staemme.de02-23 07:26:02
de83.die-staemme.de02-23 04:11:01de93.die-staemme.de02-23 08:38:02de98.die-staemme.de02-23 04:33:02
dep2.die-staemme.de02-23 10:33:02en1.tribalwars.net02-23 06:38:02en10.tribalwars.net02-23 07:25:02
en11.tribalwars.net02-23 05:28:02en13.tribalwars.net02-23 05:32:02en17.tribalwars.net02-23 05:40:04
en19.tribalwars.net02-23 06:01:02en2.tribalwars.net02-23 06:42:02en22.tribalwars.net02-23 06:16:02
en23.tribalwars.net02-23 07:21:02en25.tribalwars.net02-23 07:20:03en28.tribalwars.net02-23 07:36:02
en29.tribalwars.net02-23 07:42:02en3.tribalwars.net02-23 06:44:02en30.tribalwars.net02-23 07:54:01
en31.tribalwars.net02-23 08:00:04en32.tribalwars.net02-23 08:33:02en35.tribalwars.net02-23 08:49:02
en36.tribalwars.net02-23 06:08:01en37.tribalwars.net02-23 06:13:02en38.tribalwars.net02-23 09:13:02
en39.tribalwars.net02-23 07:22:01en4.tribalwars.net02-23 06:51:01en40.tribalwars.net02-23 07:46:02
en42.tribalwars.net02-23 09:15:01en43.tribalwars.net02-23 09:23:01en44.tribalwars.net02-23 09:33:02
en46.tribalwars.net02-23 10:03:01en49.tribalwars.net02-23 09:43:01en5.tribalwars.net02-23 06:49:02
en50.tribalwars.net02-23 09:12:01en52.tribalwars.net02-23 07:57:02en53.tribalwars.net02-23 08:01:02
en54.tribalwars.net02-23 08:21:01en55.tribalwars.net02-23 08:42:03en57.tribalwars.net02-23 04:34:01
en58.tribalwars.net02-23 09:22:02en59.tribalwars.net02-23 09:36:03en60.tribalwars.net02-23 05:56:02
en61.tribalwars.net02-23 08:18:01en62.tribalwars.net02-23 08:32:02en63.tribalwars.net02-23 07:33:02
en64.tribalwars.net02-23 06:04:02en65.tribalwars.net02-23 03:55:01en66.tribalwars.net02-23 03:27:02
en67.tribalwars.net02-23 06:40:02en68.tribalwars.net02-23 11:19:01en69.tribalwars.net02-23 08:45:03
en70.tribalwars.net02-23 07:19:02en71.tribalwars.net02-23 03:21:02en72.tribalwars.net02-23 03:50:02
en73.tribalwars.net02-23 06:03:02en74.tribalwars.net02-23 06:30:02en75.tribalwars.net02-23 06:10:01
en76.tribalwars.net02-23 06:23:02en77.tribalwars.net02-23 07:39:02en78.tribalwars.net02-23 07:52:02
en79.tribalwars.net02-23 10:39:02en8.tribalwars.net02-23 06:54:02en80.tribalwars.net02-23 08:08:01
en9.tribalwars.net02-23 07:23:02enp1.tribalwars.net02-23 03:03:01enp2.tribalwars.net02-23 11:16:02
ens1.tribalwars.net02-23 07:15:03fr1.guerretribale.fr02-23 07:47:02fr10.guerretribale.fr02-23 09:32:01
fr11.guerretribale.fr02-23 09:49:02fr12.guerretribale.fr02-23 07:27:01fr14.guerretribale.fr02-23 07:41:02
fr15.guerretribale.fr02-23 04:38:01fr17.guerretribale.fr02-23 03:54:02fr18.guerretribale.fr02-23 06:25:02
fr19.guerretribale.fr02-23 08:43:01fr2.guerretribale.fr02-23 07:56:01fr20.guerretribale.fr02-23 05:47:02
fr22.guerretribale.fr02-23 08:02:01fr23.guerretribale.fr02-23 07:03:01fr24.guerretribale.fr02-23 05:10:03
fr25.guerretribale.fr02-23 09:54:02fr26.guerretribale.fr02-23 06:06:01fr27.guerretribale.fr02-23 05:42:01
fr28.guerretribale.fr02-23 04:03:01fr29.guerretribale.fr02-23 07:17:02fr3.guerretribale.fr02-23 08:04:01
fr30.guerretribale.fr02-23 06:00:04fr7.guerretribale.fr02-23 07:55:03fr8.guerretribale.fr02-23 08:19:01
fr9.guerretribale.fr02-23 09:11:02frp1.guerretribale.fr02-23 08:30:03frs1.guerretribale.fr02-23 07:38:01
gr1.fyletikesmaxes.gr02-23 07:06:02gr10.fyletikesmaxes.gr02-23 07:00:03gr12.fyletikesmaxes.gr02-23 06:20:03
gr13.fyletikesmaxes.gr02-23 03:48:02gr14.fyletikesmaxes.gr02-23 04:25:01gr15.fyletikesmaxes.gr02-23 04:24:02
gr17.fyletikesmaxes.gr02-23 08:06:03gr18.fyletikesmaxes.gr02-23 03:37:02gr19.fyletikesmaxes.gr02-23 03:12:01
gr20.fyletikesmaxes.gr02-23 03:49:01gr22.fyletikesmaxes.gr02-23 05:52:02gr23.fyletikesmaxes.gr02-23 09:55:02
gr24.fyletikesmaxes.gr02-23 11:29:02gr25.fyletikesmaxes.gr02-23 03:06:02gr26.fyletikesmaxes.gr02-23 09:56:01
gr27.fyletikesmaxes.gr02-23 06:50:02gr28.fyletikesmaxes.gr02-23 04:41:02gr29.fyletikesmaxes.gr02-23 08:34:02
gr30.fyletikesmaxes.gr02-23 10:40:03gr31.fyletikesmaxes.gr02-23 07:05:01gr32.fyletikesmaxes.gr02-23 06:56:02
gr33.fyletikesmaxes.gr02-23 08:05:03gr34.fyletikesmaxes.gr02-23 07:02:02gr5.fyletikesmaxes.gr02-23 10:10:02
grp1.fyletikesmaxes.gr02-23 11:20:03hu1.klanhaboru.hu02-23 10:00:03hu10.klanhaboru.hu02-23 11:40:02
hu11.klanhaboru.hu02-23 09:19:01hu12.klanhaboru.hu02-23 03:41:01hu13.klanhaboru.hu02-23 03:28:02
hu14.klanhaboru.hu02-23 05:44:01hu15.klanhaboru.hu02-23 11:47:02hu16.klanhaboru.hu02-23 03:15:03
hu18.klanhaboru.hu02-23 06:32:02hu2.klanhaboru.hu02-23 07:59:01hu20.klanhaboru.hu02-23 08:03:02
hu21.klanhaboru.hu02-23 08:44:02hu22.klanhaboru.hu02-23 07:10:03hu23.klanhaboru.hu02-23 10:19:02
hu24.klanhaboru.hu02-23 10:41:01hu25.klanhaboru.hu02-23 07:37:02hu26.klanhaboru.hu02-23 09:06:02
hu27.klanhaboru.hu02-23 06:19:02hu28.klanhaboru.hu02-23 07:11:01hu29.klanhaboru.hu02-23 09:34:01
hu3.klanhaboru.hu02-23 08:10:02hu30.klanhaboru.hu02-23 08:15:02hu33.klanhaboru.hu02-23 10:46:02
hu37.klanhaboru.hu02-23 05:54:01hu39.klanhaboru.hu02-23 10:26:01hu4.klanhaboru.hu02-23 08:13:01
hu40.klanhaboru.hu02-23 07:04:02hu41.klanhaboru.hu02-23 09:24:02hu43.klanhaboru.hu02-23 08:39:02
hu45.klanhaboru.hu02-23 06:22:02hu46.klanhaboru.hu02-23 06:18:01hu47.klanhaboru.hu02-23 08:47:02
hu48.klanhaboru.hu02-23 09:02:03hu5.klanhaboru.hu02-23 08:28:02hu50.klanhaboru.hu02-23 05:45:02
hu51.klanhaboru.hu02-23 08:22:02hu52.klanhaboru.hu02-23 11:06:02hu53.klanhaboru.hu02-23 09:18:02
hu6.klanhaboru.hu02-23 08:29:01hu7.klanhaboru.hu02-23 08:51:01hu8.klanhaboru.hu02-23 08:56:02
hup1.klanhaboru.hu02-23 03:35:02hup2.klanhaboru.hu02-23 07:48:01hup3.klanhaboru.hu02-23 09:35:03
hup4.klanhaboru.hu02-23 05:23:02hup5.klanhaboru.hu02-23 03:31:01hup6.klanhaboru.hu02-23 05:39:02
hus1.klanhaboru.hu02-23 09:31:02it1.tribals.it02-23 10:58:02it11.tribals.it02-23 03:53:02
it13.tribals.it02-23 06:43:01it14.tribals.it02-23 11:27:02it15.tribals.it02-23 05:06:02
it16.tribals.it02-23 08:31:01it17.tribals.it02-23 03:18:02it18.tribals.it02-23 05:41:02
it19.tribals.it02-23 04:43:02it2.tribals.it02-23 06:26:01it20.tribals.it02-23 07:13:02
it21.tribals.it02-23 11:37:01it22.tribals.it02-23 07:09:01it23.tribals.it02-23 08:57:02
it24.tribals.it02-23 06:14:02it26.tribals.it02-23 07:28:02it27.tribals.it02-23 08:11:02
it28.tribals.it02-23 11:50:01it3.tribals.it02-23 07:14:01it4.tribals.it02-23 11:38:02
it7.tribals.it02-23 07:32:01it8.tribals.it02-23 10:09:02itc1.tribals.it02-23 09:10:03
its1.tribals.it02-23 09:57:02nl12.tribalwars.nl02-23 09:14:02nl16.tribalwars.nl02-23 09:21:02
nl22.tribalwars.nl02-23 11:28:01nl23.tribalwars.nl02-23 10:22:02nl25.tribalwars.nl02-23 04:42:01
nl26.tribalwars.nl02-23 11:08:02nl28.tribalwars.nl02-23 09:38:02nl32.tribalwars.nl02-23 10:35:02
nl33.tribalwars.nl02-23 08:55:01nl34.tribalwars.nl02-23 09:50:02nl36.tribalwars.nl02-23 04:31:01
nl38.tribalwars.nl02-23 04:46:02nl39.tribalwars.nl02-23 06:39:01nl42.tribalwars.nl02-23 08:35:01
nlp2.tribalwars.nl02-23 04:01:02pl1.plemiona.pl02-23 04:48:02pl10.plemiona.pl02-23 03:42:02
pl100.plemiona.pl02-23 04:39:02pl101.plemiona.pl02-23 04:09:02pl105.plemiona.pl02-23 05:49:02
pl11.plemiona.pl02-23 04:06:01pl114.plemiona.pl02-23 11:04:01pl117.plemiona.pl02-23 07:53:02
pl12.plemiona.pl02-23 04:16:02pl121.plemiona.pl02-23 11:03:02pl128.plemiona.pl02-23 06:11:02
pl129.plemiona.pl02-23 11:10:03pl136.plemiona.pl02-23 05:31:02pl14.plemiona.pl02-23 04:22:01
pl15.plemiona.pl02-23 04:26:03pl16.plemiona.pl02-23 04:27:01pl17.plemiona.pl02-23 04:28:02
pl18.plemiona.pl02-23 04:30:02pl2.plemiona.pl02-23 04:56:01pl20.plemiona.pl02-23 04:21:02
pl22.plemiona.pl02-23 03:30:03pl23.plemiona.pl02-23 04:02:03pl24.plemiona.pl02-23 11:30:02
pl25.plemiona.pl02-23 03:26:01pl26.plemiona.pl02-23 11:42:01pl27.plemiona.pl02-23 10:43:02
pl28.plemiona.pl02-23 10:49:01pl29.plemiona.pl02-23 10:53:02pl3.plemiona.pl02-23 04:51:01
pl30.plemiona.pl02-23 10:59:01pl31.plemiona.pl02-23 11:07:01pl32.plemiona.pl02-23 11:00:04
pl33.plemiona.pl02-23 11:11:01pl34.plemiona.pl02-23 03:29:01pl35.plemiona.pl02-23 11:21:01
pl37.plemiona.pl02-23 03:44:01pl38.plemiona.pl02-23 04:14:02pl39.plemiona.pl02-23 04:18:02
pl4.plemiona.pl02-23 04:59:01pl40.plemiona.pl02-23 11:26:02pl41.plemiona.pl02-23 11:46:02
pl43.plemiona.pl02-23 03:20:02pl44.plemiona.pl02-23 03:04:02pl45.plemiona.pl02-23 03:11:02
pl46.plemiona.pl02-23 11:34:01pl47.plemiona.pl02-23 11:36:02pl48.plemiona.pl02-23 11:44:02
pl49.plemiona.pl02-23 04:19:02pl5.plemiona.pl02-23 05:02:03pl50.plemiona.pl02-23 11:48:01
pl51.plemiona.pl02-23 04:49:01pl52.plemiona.pl02-23 11:54:01pl53.plemiona.pl02-23 03:22:02
pl54.plemiona.pl02-23 11:33:02pl55.plemiona.pl02-23 02:55:02pl56.plemiona.pl02-23 09:40:04
pl57.plemiona.pl02-23 04:29:01pl58.plemiona.pl02-23 03:02:02pl59.plemiona.pl02-23 10:56:02
pl6.plemiona.pl02-23 05:03:01pl62.plemiona.pl02-23 02:54:01pl63.plemiona.pl02-23 05:35:02
pl64.plemiona.pl02-23 04:55:02pl65.plemiona.pl02-23 05:51:01pl66.plemiona.pl02-23 06:31:01
pl67.plemiona.pl02-23 07:44:02pl68.plemiona.pl02-23 08:27:01pl69.plemiona.pl02-23 09:48:01
pl7.plemiona.pl02-23 03:08:02pl70.plemiona.pl02-23 07:08:02pl71.plemiona.pl02-23 05:43:02
pl72.plemiona.pl02-23 06:48:01pl73.plemiona.pl02-23 03:33:02pl74.plemiona.pl02-23 09:00:03
pl75.plemiona.pl02-23 04:47:01pl76.plemiona.pl02-23 03:10:03pl77.plemiona.pl02-23 03:16:01
pl78.plemiona.pl02-23 08:53:01pl79.plemiona.pl02-23 07:34:02pl8.plemiona.pl02-23 03:13:02
pl80.plemiona.pl02-23 08:12:02pl81.plemiona.pl02-23 11:13:01pl82.plemiona.pl02-23 09:39:01
pl83.plemiona.pl02-23 10:52:02pl84.plemiona.pl02-23 11:55:03pl85.plemiona.pl02-23 04:05:03
pl86.plemiona.pl02-23 04:54:01pl87.plemiona.pl02-23 07:01:02pl88.plemiona.pl02-23 06:15:01
pl89.plemiona.pl02-23 08:37:02pl9.plemiona.pl02-23 03:17:01pl90.plemiona.pl02-23 09:29:02
pl91.plemiona.pl02-23 09:25:03pl92.plemiona.pl02-23 03:45:02pl93.plemiona.pl02-23 10:54:01
pl94.plemiona.pl02-23 04:13:01pl95.plemiona.pl02-23 06:45:02pl97.plemiona.pl02-23 06:24:01
pl98.plemiona.pl02-23 11:45:01pl99.plemiona.pl02-23 04:00:02plp1.plemiona.pl02-23 05:58:02
plp2.plemiona.pl02-23 10:18:02pls1.plemiona.pl02-23 11:49:02ro18.triburile.ro02-23 07:07:02
ro22.triburile.ro02-23 11:24:02ro25.triburile.ro02-23 08:54:02ro27.triburile.ro02-23 10:23:01
ro28.triburile.ro02-23 03:38:01ro29.triburile.ro02-23 07:50:01ro30.triburile.ro02-23 03:23:01
ro31.triburile.ro02-23 03:36:02ro32.triburile.ro02-23 05:00:04ro33.triburile.ro02-23 05:22:02
ro34.triburile.ro02-23 09:53:01ro35.triburile.ro02-23 04:08:01ro36.triburile.ro02-23 03:32:02
ro37.triburile.ro02-23 03:34:01ro39.triburile.ro02-23 07:18:01ro40.triburile.ro02-23 08:36:02
ro41.triburile.ro02-23 09:03:01ro42.triburile.ro02-23 04:12:02ro43.triburile.ro02-23 05:12:02
roc1.triburile.ro02-23 09:45:03rop1.triburile.ro02-23 07:40:01ros1.triburile.ro02-23 05:34:01
ru10.voyna-plemyon.ru02-23 04:10:02ru12.voyna-plemyon.ru02-23 11:43:02ru14.voyna-plemyon.ru02-23 08:07:02
ru15.voyna-plemyon.ru02-23 04:20:02ru16.voyna-plemyon.ru02-23 03:39:02ru17.voyna-plemyon.ru02-23 03:05:02
ru18.voyna-plemyon.ru02-23 05:33:02ru19.voyna-plemyon.ru02-23 05:38:01ru20.voyna-plemyon.ru02-23 11:51:02
ru21.voyna-plemyon.ru02-23 04:57:02ru22.voyna-plemyon.ru02-23 08:14:02ru24.voyna-plemyon.ru02-23 07:30:03
ru27.voyna-plemyon.ru02-23 11:22:02ru28.voyna-plemyon.ru02-23 05:08:02ru29.voyna-plemyon.ru02-23 08:23:01
ru3.voyna-plemyon.ru02-23 06:27:02ru30.voyna-plemyon.ru02-23 10:34:01ru32.voyna-plemyon.ru02-23 11:52:01
ru33.voyna-plemyon.ru02-23 06:47:02ru34.voyna-plemyon.ru02-23 07:35:02ru37.voyna-plemyon.ru02-23 07:45:01
ru41.voyna-plemyon.ru02-23 06:57:01ru42.voyna-plemyon.ru02-23 04:07:02ru5.voyna-plemyon.ru02-23 02:57:02
ru55.voyna-plemyon.ru02-23 03:09:01ruc1.voyna-plemyon.ru02-23 08:25:02rup1.voyna-plemyon.ru02-23 09:17:02
rus1.voyna-plemyon.ru02-23 09:07:02sk10.divoke-kmene.sk02-23 09:05:02sk13.divoke-kmene.sk02-23 07:58:02
sk14.divoke-kmene.sk02-23 05:55:03sk15.divoke-kmene.sk02-23 04:44:01sk16.divoke-kmene.sk02-23 11:15:02
sk17.divoke-kmene.sk02-23 10:44:02sk18.divoke-kmene.sk02-23 05:01:01sk19.divoke-kmene.sk02-23 04:23:02
sk20.divoke-kmene.sk02-23 05:37:02sk22.divoke-kmene.sk02-23 07:29:03sk23.divoke-kmene.sk02-23 06:36:01
sk24.divoke-kmene.sk02-23 07:51:02sk25.divoke-kmene.sk02-23 03:14:01sk26.divoke-kmene.sk02-23 08:41:01
sk28.divoke-kmene.sk02-23 06:17:01sk29.divoke-kmene.sk02-23 06:09:02sk30.divoke-kmene.sk02-23 10:45:01
sk31.divoke-kmene.sk02-23 08:09:02sk32.divoke-kmene.sk02-23 10:04:02skp1.divoke-kmene.sk02-23 04:36:02
sv1.tribalwars.se02-23 09:58:01sv11.tribalwars.se02-23 09:08:01sv14.tribalwars.se02-23 07:24:01
sv16.tribalwars.se02-23 11:09:01sv17.tribalwars.se02-23 11:14:02sv18.tribalwars.se02-23 05:59:01
sv19.tribalwars.se02-23 03:01:02sv20.tribalwars.se02-23 10:24:02sv21.tribalwars.se02-23 11:01:02
sv23.tribalwars.se02-23 03:43:02sv24.tribalwars.se02-23 04:58:02sv25.tribalwars.se02-23 09:01:01
sv26.tribalwars.se02-23 11:31:03sv27.tribalwars.se02-23 08:16:02sv28.tribalwars.se02-23 07:12:01
sv29.tribalwars.se02-23 05:16:02sv30.tribalwars.se02-23 06:58:03svc1.tribalwars.se02-23 05:29:01
svp1.tribalwars.se02-23 05:46:01svs1.tribalwars.se02-23 10:47:01uk1.tribalwars.co.uk02-23 09:44:02
uk11.tribalwars.co.uk02-23 05:50:02uk12.tribalwars.co.uk02-23 07:43:01uk13.tribalwars.co.uk02-23 05:11:01
uk14.tribalwars.co.uk02-23 08:20:02uk15.tribalwars.co.uk02-23 04:15:02uk16.tribalwars.co.uk02-23 08:26:02
uk17.tribalwars.co.uk02-23 09:47:02uk2.tribalwars.co.uk02-23 09:46:02uk3.tribalwars.co.uk02-23 09:51:01
uk4.tribalwars.co.uk02-23 09:59:02uk5.tribalwars.co.uk02-23 10:01:01uk6.tribalwars.co.uk02-23 10:02:02
uk7.tribalwars.co.uk02-23 10:06:01uk8.tribalwars.co.uk02-23 10:07:02uk9.tribalwars.co.uk02-23 10:08:01
ukc1.tribalwars.co.uk02-23 04:04:02ukp1.tribalwars.co.uk02-23 02:59:01uks1.tribalwars.co.uk02-23 10:11:01
us1.tribalwars.us02-23 09:42:04us10.tribalwars.us02-23 08:24:03us11.tribalwars.us02-23 10:37:03
us12.tribalwars.us02-23 08:50:04us13.tribalwars.us02-23 11:23:03us14.tribalwars.us02-23 02:56:03
us15.tribalwars.us02-23 06:41:04us16.tribalwars.us02-23 06:46:03us17.tribalwars.us02-23 06:53:03
us2.tribalwars.us02-23 09:27:04us3.tribalwars.us02-23 09:41:04us4.tribalwars.us02-23 10:05:04
us5.tribalwars.us02-23 04:17:03us6.tribalwars.us02-23 03:47:04us8.tribalwars.us02-23 06:02:03
us9.tribalwars.us02-23 08:52:04usp1.tribalwars.us02-23 03:46:04
Copyright © 2008 tribal-reports.net, plemiona.one.pl, php&css: danlatocha.com, grafika: Morgan Kendal counter Display Pagerank DNS by FreeDNS::42