Μετατροπέας RW After you login newly converted reports will be linked with your account Registered users: 17218, new users today: 0  

Αλλαγές

Μία λίστα αλλαγών που έγιναν και διορθώσεις των bug μπορούν να βρεθούν σε πραγματικό χρόνο στο bugs.tribal-reports.net.

Νέα χαρακτηριστικά & Bugs

Λίστα από ανοιχτά bugs και αιτήσεις χαρακτηριστικών. Αν κάτι αλλάξει στο παιχνίδι και ο μετατροπέας πάψει να λειτουργεί σωστά ή βρείτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ αναφέρτε τα στο bugs.tribal-reports.net ή στείλτε μου στο . Θα προσπαθήσω να επιλύσω το πρόβλημα. Σε εκείνη τη σελίδα μπορείς επίσης να προτείνεις αλλαγές για την σελίδα. Βασισμένο σε αυτές τις αναφορές ένας οδικός χάρτης δημιουργείτε. Περισσότερες πληροφορίες.

Δεδομένα κόσμου

br10.tribalwars.com.br06-26 07:09:04br11.tribalwars.com.br06-26 07:11:03br12.tribalwars.com.br06-26 07:12:05
br13.tribalwars.com.br06-26 07:14:06br14.tribalwars.com.br06-26 07:20:04br15.tribalwars.com.br06-26 01:12:04
br17.tribalwars.com.br06-26 07:22:04br18.tribalwars.com.br06-26 07:26:05br2.tribalwars.com.br06-26 06:56:04
br20.tribalwars.com.br06-26 07:32:05br21.tribalwars.com.br06-26 07:35:04br22.tribalwars.com.br06-26 07:36:05
br23.tribalwars.com.br06-26 07:42:04br24.tribalwars.com.br06-26 07:47:03br25.tribalwars.com.br06-26 07:51:05
br26.tribalwars.com.br06-26 08:06:04br27.tribalwars.com.br06-26 08:29:04br28.tribalwars.com.br06-26 08:50:04
br3.tribalwars.com.br06-26 06:59:04br30.tribalwars.com.br06-26 08:59:05br31.tribalwars.com.br06-26 01:16:04
br32.tribalwars.com.br06-26 08:23:04br33.tribalwars.com.br06-26 08:48:04br34.tribalwars.com.br06-26 08:41:04
br35.tribalwars.com.br06-26 00:15:04br36.tribalwars.com.br06-26 00:03:04br37.tribalwars.com.br06-26 01:06:05
br38.tribalwars.com.br06-26 00:28:04br39.tribalwars.com.br06-26 01:45:04br4.tribalwars.com.br06-26 07:00:06
br40.tribalwars.com.br06-26 08:13:04br41.tribalwars.com.br06-26 04:12:05br42.tribalwars.com.br06-26 01:35:04
br43.tribalwars.com.br06-26 01:37:04br44.tribalwars.com.br06-26 02:27:05br45.tribalwars.com.br06-26 08:27:05
br46.tribalwars.com.br06-26 07:15:05br47.tribalwars.com.br06-26 07:16:04br48.tribalwars.com.br06-26 03:15:04
br49.tribalwars.com.br06-26 03:19:04br5.tribalwars.com.br06-26 07:04:04br50.tribalwars.com.br06-26 05:39:04
br51.tribalwars.com.br06-26 05:45:04br53.tribalwars.com.br06-26 01:58:04br54.tribalwars.com.br06-26 02:36:04
br55.tribalwars.com.br06-26 04:58:04br56.tribalwars.com.br06-26 06:11:04br57.tribalwars.com.br06-26 02:44:04
br58.tribalwars.com.br06-26 00:33:04br59.tribalwars.com.br06-26 05:29:04br6.tribalwars.com.br06-26 06:57:04
br60.tribalwars.com.br06-26 04:30:04br61.tribalwars.com.br06-26 06:07:04br62.tribalwars.com.br06-26 02:46:04
br63.tribalwars.com.br06-26 03:08:04br65.tribalwars.com.br06-26 06:10:04br66.tribalwars.com.br06-26 02:01:04
br67.tribalwars.com.br06-26 02:09:04br68.tribalwars.com.br06-26 08:05:05br7.tribalwars.com.br06-26 06:58:04
br8.tribalwars.com.br06-26 07:01:04br9.tribalwars.com.br06-26 07:05:04brp1.tribalwars.com.br06-26 05:27:04
brs1.tribalwars.com.br06-26 01:24:03cs1.divokekmeny.cz06-26 00:38:01cs10.divokekmeny.cz06-26 01:54:02
cs11.divokekmeny.cz06-26 01:57:02cs12.divokekmeny.cz06-26 01:55:01cs13.divokekmeny.cz06-26 01:59:02
cs15.divokekmeny.cz06-26 02:00:02cs16.divokekmeny.cz06-26 02:03:01cs17.divokekmeny.cz06-26 02:05:02
cs18.divokekmeny.cz06-26 02:06:01cs19.divokekmeny.cz06-26 02:32:02cs2.divokekmeny.cz06-26 00:44:01
cs20.divokekmeny.cz06-26 02:51:02cs21.divokekmeny.cz06-26 03:09:02cs22.divokekmeny.cz06-26 03:13:02
cs23.divokekmeny.cz06-26 03:14:02cs24.divokekmeny.cz06-26 02:15:01cs25.divokekmeny.cz06-26 02:04:02
cs26.divokekmeny.cz06-26 05:57:02cs27.divokekmeny.cz06-26 05:40:01cs28.divokekmeny.cz06-26 06:35:02
cs29.divokekmeny.cz06-26 03:36:01cs3.divokekmeny.cz06-26 00:55:01cs30.divokekmeny.cz06-26 08:00:02
cs31.divokekmeny.cz06-26 01:08:02cs32.divokekmeny.cz06-26 05:21:02cs33.divokekmeny.cz06-26 06:19:02
cs34.divokekmeny.cz06-26 06:01:02cs35.divokekmeny.cz06-26 05:50:02cs36.divokekmeny.cz06-26 07:40:01
cs37.divokekmeny.cz06-26 08:20:02cs38.divokekmeny.cz06-26 01:20:02cs39.divokekmeny.cz06-26 03:33:02
cs40.divokekmeny.cz06-26 07:13:01cs6.divokekmeny.cz06-26 01:10:02cs7.divokekmeny.cz06-26 01:05:01
cs8.divokekmeny.cz06-26 01:41:02cs9.divokekmeny.cz06-26 01:53:01csp1.divokekmeny.cz06-26 00:43:02
css1.divokekmeny.cz06-26 03:57:02de108.die-staemme.de06-26 01:18:02de37.die-staemme.de06-26 03:00:03
de65.die-staemme.de06-26 00:12:02de78.die-staemme.de06-26 03:40:02de81.die-staemme.de06-26 04:07:02
de83.die-staemme.de06-26 01:46:02de93.die-staemme.de06-26 05:19:02de98.die-staemme.de06-26 00:30:03
dep2.die-staemme.de06-26 07:17:01en1.tribalwars.net06-26 03:17:02en10.tribalwars.net06-26 04:06:02
en11.tribalwars.net06-26 02:07:03en13.tribalwars.net06-26 02:11:02en17.tribalwars.net06-26 02:19:02
en19.tribalwars.net06-26 02:40:02en2.tribalwars.net06-26 03:21:02en22.tribalwars.net06-26 02:55:02
en23.tribalwars.net06-26 04:02:02en25.tribalwars.net06-26 04:01:02en28.tribalwars.net06-26 04:17:02
en29.tribalwars.net06-26 04:23:02en3.tribalwars.net06-26 03:25:02en30.tribalwars.net06-26 04:35:02
en31.tribalwars.net06-26 04:41:01en32.tribalwars.net06-26 05:14:02en35.tribalwars.net06-26 05:30:02
en36.tribalwars.net06-26 02:47:02en37.tribalwars.net06-26 02:52:02en38.tribalwars.net06-26 05:54:02
en39.tribalwars.net06-26 04:03:02en4.tribalwars.net06-26 03:32:02en40.tribalwars.net06-26 04:27:02
en42.tribalwars.net06-26 05:56:02en43.tribalwars.net06-26 06:04:02en44.tribalwars.net06-26 06:14:02
en46.tribalwars.net06-26 06:46:02en49.tribalwars.net06-26 06:26:02en5.tribalwars.net06-26 03:30:01
en50.tribalwars.net06-26 05:53:02en52.tribalwars.net06-26 04:38:02en53.tribalwars.net06-26 04:42:02
en54.tribalwars.net06-26 05:02:01en55.tribalwars.net06-26 05:23:02en57.tribalwars.net06-26 00:32:02
en58.tribalwars.net06-26 06:03:02en59.tribalwars.net06-26 06:18:02en60.tribalwars.net06-26 02:35:01
en61.tribalwars.net06-26 04:59:02en62.tribalwars.net06-26 05:13:02en63.tribalwars.net06-26 04:14:02
en64.tribalwars.net06-26 02:43:02en65.tribalwars.net06-26 01:15:02en66.tribalwars.net06-26 00:19:02
en67.tribalwars.net06-26 03:20:02en68.tribalwars.net06-26 08:07:02en69.tribalwars.net06-26 05:26:02
en70.tribalwars.net06-26 04:00:02en71.tribalwars.net06-26 00:07:02en72.tribalwars.net06-26 01:04:02
en73.tribalwars.net06-26 02:42:02en74.tribalwars.net06-26 03:10:04en75.tribalwars.net06-26 02:49:02
en76.tribalwars.net06-26 03:02:02en77.tribalwars.net06-26 04:20:03en78.tribalwars.net06-26 04:33:01
en79.tribalwars.net06-26 07:23:02en8.tribalwars.net06-26 03:35:02en80.tribalwars.net06-26 04:49:02
en9.tribalwars.net06-26 04:04:02enp1.tribalwars.net06-26 08:53:02enp2.tribalwars.net06-26 08:03:02
ens1.tribalwars.net06-26 03:56:01fr1.guerretribale.fr06-26 04:28:01fr10.guerretribale.fr06-26 06:13:01
fr11.guerretribale.fr06-26 06:32:02fr12.guerretribale.fr06-26 04:08:01fr14.guerretribale.fr06-26 04:22:02
fr15.guerretribale.fr06-26 00:40:02fr17.guerretribale.fr06-26 01:11:02fr18.guerretribale.fr06-26 03:04:01
fr19.guerretribale.fr06-26 05:24:01fr2.guerretribale.fr06-26 04:37:02fr20.guerretribale.fr06-26 02:26:02
fr22.guerretribale.fr06-26 04:43:02fr23.guerretribale.fr06-26 03:44:02fr24.guerretribale.fr06-26 01:47:02
fr25.guerretribale.fr06-26 06:37:02fr26.guerretribale.fr06-26 02:45:02fr27.guerretribale.fr06-26 02:21:02
fr28.guerretribale.fr06-26 01:29:02fr29.guerretribale.fr06-26 03:58:02fr3.guerretribale.fr06-26 04:45:01
fr30.guerretribale.fr06-26 02:39:03fr7.guerretribale.fr06-26 04:36:02fr8.guerretribale.fr06-26 05:00:02
fr9.guerretribale.fr06-26 05:52:02frp1.guerretribale.fr06-26 05:11:01frs1.guerretribale.fr06-26 04:19:01
gr1.fyletikesmaxes.gr06-26 03:47:02gr10.fyletikesmaxes.gr06-26 03:41:02gr12.fyletikesmaxes.gr06-26 02:59:02
gr13.fyletikesmaxes.gr06-26 00:59:02gr14.fyletikesmaxes.gr06-26 00:14:02gr15.fyletikesmaxes.gr06-26 00:13:02
gr17.fyletikesmaxes.gr06-26 04:47:02gr18.fyletikesmaxes.gr06-26 00:37:02gr19.fyletikesmaxes.gr06-26 09:04:02
gr20.fyletikesmaxes.gr06-26 01:01:01gr22.fyletikesmaxes.gr06-26 02:31:01gr23.fyletikesmaxes.gr06-26 06:38:01
gr24.fyletikesmaxes.gr06-26 08:17:02gr25.fyletikesmaxes.gr06-26 08:56:02gr26.fyletikesmaxes.gr06-26 06:39:02
gr27.fyletikesmaxes.gr06-26 03:31:02gr28.fyletikesmaxes.gr06-26 00:45:02gr29.fyletikesmaxes.gr06-26 05:15:02
gr30.fyletikesmaxes.gr06-26 07:24:02gr31.fyletikesmaxes.gr06-26 03:46:02gr32.fyletikesmaxes.gr06-26 03:37:02
gr33.fyletikesmaxes.gr06-26 04:46:02gr34.fyletikesmaxes.gr06-26 03:43:01gr5.fyletikesmaxes.gr06-26 06:54:02
grp1.fyletikesmaxes.gr06-26 08:08:02hu1.klanhaboru.hu06-26 06:43:02hu10.klanhaboru.hu06-26 08:28:01
hu11.klanhaboru.hu06-26 06:00:02hu12.klanhaboru.hu06-26 00:46:02hu13.klanhaboru.hu06-26 00:20:02
hu14.klanhaboru.hu06-26 02:23:02hu15.klanhaboru.hu06-26 08:35:02hu16.klanhaboru.hu06-26 09:08:02
hu18.klanhaboru.hu06-26 03:12:02hu2.klanhaboru.hu06-26 04:40:01hu20.klanhaboru.hu06-26 04:44:02
hu21.klanhaboru.hu06-26 05:25:02hu22.klanhaboru.hu06-26 03:51:02hu23.klanhaboru.hu06-26 07:03:02
hu24.klanhaboru.hu06-26 07:25:01hu25.klanhaboru.hu06-26 04:18:02hu26.klanhaboru.hu06-26 05:47:01
hu27.klanhaboru.hu06-26 02:58:02hu28.klanhaboru.hu06-26 03:52:04hu29.klanhaboru.hu06-26 06:15:02
hu3.klanhaboru.hu06-26 04:51:02hu30.klanhaboru.hu06-26 04:56:01hu33.klanhaboru.hu06-26 07:30:01
hu37.klanhaboru.hu06-26 02:33:02hu39.klanhaboru.hu06-26 07:10:01hu4.klanhaboru.hu06-26 04:54:02
hu40.klanhaboru.hu06-26 03:45:02hu41.klanhaboru.hu06-26 06:05:01hu43.klanhaboru.hu06-26 05:20:01
hu45.klanhaboru.hu06-26 03:01:01hu46.klanhaboru.hu06-26 02:57:01hu47.klanhaboru.hu06-26 05:28:02
hu48.klanhaboru.hu06-26 05:43:03hu5.klanhaboru.hu06-26 05:09:01hu50.klanhaboru.hu06-26 02:24:01
hu51.klanhaboru.hu06-26 05:03:02hu52.klanhaboru.hu06-26 07:50:01hu53.klanhaboru.hu06-26 05:59:01
hu54.klanhaboru.hu06-26 06:50:02hu56.klanhaboru.hu06-26 00:53:02hu57.klanhaboru.hu06-26 07:59:01
hu58.klanhaboru.hu06-26 01:32:01hu59.klanhaboru.hu06-26 07:34:01hu6.klanhaboru.hu06-26 05:10:02
hu60.klanhaboru.hu06-26 06:17:01hu61.klanhaboru.hu06-26 03:23:02hu62.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu63.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu64.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu65.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu66.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu67.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu68.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu69.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu7.klanhaboru.hu06-26 05:32:02hu71.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu72.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu73.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu74.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu75.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu77.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu78.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu79.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu8.klanhaboru.hu06-26 05:37:02hu80.klanhaboru.hu01-01 01:00:00
hu81.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hu82.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hup1.klanhaboru.hu06-26 00:34:02
hup11.klanhaboru.hu01-01 01:00:00hup2.klanhaboru.hu06-26 04:29:02hup3.klanhaboru.hu06-26 06:16:03
hup6.klanhaboru.hu06-26 02:18:02hup7.klanhaboru.hu06-26 03:07:02hup8.klanhaboru.hu06-26 08:04:01
hus1.klanhaboru.hu06-26 06:12:02it1.tribals.it06-26 07:45:02it11.tribals.it06-26 01:09:02
it13.tribals.it06-26 03:24:01it14.tribals.it06-26 08:15:01it15.tribals.it06-26 01:38:02
it16.tribals.it06-26 05:12:02it17.tribals.it06-26 00:01:02it18.tribals.it06-26 02:20:04
it19.tribals.it06-26 00:50:02it2.tribals.it06-26 03:05:04it20.tribals.it06-26 03:54:01
it21.tribals.it06-26 08:25:02it22.tribals.it06-26 03:50:02it23.tribals.it06-26 05:38:01
it24.tribals.it06-26 02:53:01it26.tribals.it06-26 04:09:02it27.tribals.it06-26 04:52:01
it28.tribals.it06-26 08:38:02it3.tribals.it06-26 03:55:02it4.tribals.it06-26 08:26:01
it7.tribals.it06-26 04:13:01it8.tribals.it06-26 06:53:02itc1.tribals.it06-26 05:51:01
its1.tribals.it06-26 06:40:02nl12.tribalwars.nl06-26 05:55:01nl16.tribalwars.nl06-26 06:02:02
nl22.tribalwars.nl06-26 08:16:02nl23.tribalwars.nl06-26 07:06:02nl25.tribalwars.nl06-26 00:47:02
nl26.tribalwars.nl06-26 07:53:02nl28.tribalwars.nl06-26 06:20:02nl32.tribalwars.nl06-26 07:19:02
nl33.tribalwars.nl06-26 05:36:02nl34.tribalwars.nl06-26 06:33:02nl36.tribalwars.nl06-26 00:26:02
nl38.tribalwars.nl06-26 00:57:02nl39.tribalwars.nl06-26 03:18:02nl42.tribalwars.nl06-26 05:16:02
nlp2.tribalwars.nl06-26 01:26:02pl1.plemiona.pl06-26 01:02:02pl10.plemiona.pl06-26 00:48:01
pl100.plemiona.pl06-26 00:42:02pl101.plemiona.pl06-26 01:43:01pl105.plemiona.pl06-26 02:28:01
pl11.plemiona.pl06-26 01:36:02pl114.plemiona.pl06-26 07:49:02pl117.plemiona.pl06-26 04:34:02
pl12.plemiona.pl06-26 09:09:02pl121.plemiona.pl06-26 07:48:02pl128.plemiona.pl06-26 02:50:02
pl129.plemiona.pl06-26 07:56:02pl136.plemiona.pl06-26 02:10:03pl14.plemiona.pl06-26 00:09:02
pl15.plemiona.pl06-26 00:17:02pl150.plemiona.pl01-01 01:00:00pl151.plemiona.pl01-01 01:00:00
pl152.plemiona.pl06-26 06:22:02pl153.plemiona.pl06-26 07:54:03pl16.plemiona.pl06-26 00:18:01
pl17.plemiona.pl06-26 00:21:02pl172.plemiona.pl01-01 01:00:00pl173.plemiona.pl01-01 01:00:00
pl174.plemiona.pl01-01 01:00:00pl18.plemiona.pl06-26 00:23:02pl2.plemiona.pl06-26 01:17:02
pl20.plemiona.pl06-26 00:06:01pl200.plemiona.pl01-01 01:00:00pl22.plemiona.pl06-26 00:25:01
pl23.plemiona.pl06-26 01:28:01pl24.plemiona.pl06-26 08:18:01pl25.plemiona.pl06-26 00:16:02
pl26.plemiona.pl06-26 08:30:03pl27.plemiona.pl06-26 07:27:01pl28.plemiona.pl06-26 07:33:02
pl29.plemiona.pl06-26 07:38:02pl3.plemiona.pl06-26 01:07:01pl30.plemiona.pl06-26 07:43:02
pl31.plemiona.pl06-26 07:52:01pl32.plemiona.pl06-26 07:44:01pl33.plemiona.pl06-26 07:57:02
pl34.plemiona.pl06-26 00:24:02pl35.plemiona.pl06-26 08:09:01pl37.plemiona.pl06-26 00:51:02
pl38.plemiona.pl06-26 01:52:02pl39.plemiona.pl06-26 09:13:02pl4.plemiona.pl06-26 01:22:02
pl40.plemiona.pl06-26 08:14:04pl41.plemiona.pl06-26 08:34:01pl43.plemiona.pl06-26 00:04:02
pl44.plemiona.pl06-26 08:54:02pl45.plemiona.pl06-26 09:03:02pl46.plemiona.pl06-26 08:22:02
pl47.plemiona.pl06-26 08:24:02pl48.plemiona.pl06-26 08:32:02pl49.plemiona.pl06-26 00:02:01
pl5.plemiona.pl06-26 01:30:02pl50.plemiona.pl06-26 08:36:02pl51.plemiona.pl06-26 01:03:02
pl52.plemiona.pl06-26 08:42:03pl53.plemiona.pl06-26 00:08:02pl54.plemiona.pl06-26 08:21:02
pl55.plemiona.pl06-26 08:45:02pl56.plemiona.pl06-26 06:23:02pl57.plemiona.pl06-26 00:22:03
pl58.plemiona.pl06-26 08:52:02pl59.plemiona.pl06-26 07:41:02pl6.plemiona.pl06-26 01:33:02
pl62.plemiona.pl06-26 08:44:01pl63.plemiona.pl06-26 02:14:02pl64.plemiona.pl06-26 01:14:01
pl65.plemiona.pl06-26 02:30:02pl66.plemiona.pl06-26 03:11:01pl67.plemiona.pl06-26 04:25:01
pl68.plemiona.pl06-26 05:08:02pl69.plemiona.pl06-26 06:31:02pl7.plemiona.pl06-26 09:00:01
pl70.plemiona.pl06-26 03:49:01pl71.plemiona.pl06-26 02:22:02pl72.plemiona.pl06-26 03:29:01
pl73.plemiona.pl06-26 00:29:01pl74.plemiona.pl06-26 05:41:03pl75.plemiona.pl06-26 01:00:02
pl76.plemiona.pl06-26 09:02:02pl77.plemiona.pl06-26 09:10:02pl78.plemiona.pl06-26 05:34:01
pl79.plemiona.pl06-26 04:15:02pl8.plemiona.pl06-26 09:05:01pl80.plemiona.pl06-26 04:53:02
pl81.plemiona.pl06-26 07:58:02pl82.plemiona.pl06-26 06:21:02pl83.plemiona.pl06-26 07:37:01
pl84.plemiona.pl06-26 08:43:02pl85.plemiona.pl06-26 01:34:02pl86.plemiona.pl06-26 01:13:02
pl87.plemiona.pl06-26 03:42:02pl88.plemiona.pl06-26 02:54:02pl89.plemiona.pl06-26 05:18:02
pl9.plemiona.pl06-26 09:11:01pl90.plemiona.pl06-26 06:09:02pl91.plemiona.pl06-26 06:06:02
pl92.plemiona.pl06-26 00:54:02pl93.plemiona.pl06-26 07:39:02pl94.plemiona.pl06-26 01:50:02
pl95.plemiona.pl06-26 03:26:02pl97.plemiona.pl06-26 03:03:02pl98.plemiona.pl06-26 08:33:01
pl99.plemiona.pl06-26 01:23:02plp1.plemiona.pl06-26 02:37:02plp2.plemiona.pl06-26 07:02:01
pls1.plemiona.pl06-26 08:37:02ro18.triburile.ro06-26 03:48:02ro22.triburile.ro06-26 08:12:01
ro25.triburile.ro06-26 05:35:02ro27.triburile.ro06-26 07:07:02ro28.triburile.ro06-26 00:39:02
ro29.triburile.ro06-26 04:31:02ro30.triburile.ro06-26 00:10:02ro31.triburile.ro06-26 00:35:01
ro32.triburile.ro06-26 01:25:02ro33.triburile.ro06-26 02:02:02ro34.triburile.ro06-26 06:36:02
ro35.triburile.ro06-26 01:40:02ro36.triburile.ro06-26 00:27:02ro37.triburile.ro06-26 00:31:02
ro39.triburile.ro06-26 03:59:01ro40.triburile.ro06-26 05:17:01ro41.triburile.ro06-26 05:44:02
ro42.triburile.ro06-26 01:48:01ro43.triburile.ro06-26 01:51:02ro94.triburile.ro01-01 01:00:00
roc1.triburile.ro06-26 06:28:02rop1.triburile.ro06-26 04:21:01ros1.triburile.ro06-26 02:13:02
ru10.voyna-plemyon.ru06-26 01:44:02ru12.voyna-plemyon.ru06-26 08:31:02ru14.voyna-plemyon.ru06-26 04:48:01
ru15.voyna-plemyon.ru06-26 00:05:02ru16.voyna-plemyon.ru06-26 00:41:02ru17.voyna-plemyon.ru06-26 08:55:03
ru18.voyna-plemyon.ru06-26 02:12:01ru19.voyna-plemyon.ru06-26 02:17:02ru20.voyna-plemyon.ru06-26 08:39:05
ru21.voyna-plemyon.ru06-26 01:19:01ru22.voyna-plemyon.ru06-26 04:55:02ru24.voyna-plemyon.ru06-26 04:11:01
ru27.voyna-plemyon.ru06-26 08:10:01ru28.voyna-plemyon.ru06-26 01:42:02ru29.voyna-plemyon.ru06-26 05:04:02
ru3.voyna-plemyon.ru06-26 03:06:02ru30.voyna-plemyon.ru06-26 07:18:02ru32.voyna-plemyon.ru06-26 08:40:02
ru33.voyna-plemyon.ru06-26 03:28:02ru34.voyna-plemyon.ru06-26 04:16:01ru37.voyna-plemyon.ru06-26 04:26:02
ru41.voyna-plemyon.ru06-26 03:39:02ru42.voyna-plemyon.ru06-26 01:39:02ru5.voyna-plemyon.ru06-26 08:47:02
ru55.voyna-plemyon.ru06-26 09:01:02ruc1.voyna-plemyon.ru06-26 05:06:01rup1.voyna-plemyon.ru06-26 05:58:02
rus1.voyna-plemyon.ru06-26 05:48:02sk10.divoke-kmene.sk06-26 05:46:02sk13.divoke-kmene.sk06-26 04:39:02
sk14.divoke-kmene.sk06-26 02:34:01sk15.divoke-kmene.sk06-26 00:52:01sk16.divoke-kmene.sk06-26 08:02:02
sk17.divoke-kmene.sk06-26 07:28:02sk18.divoke-kmene.sk06-26 01:27:02sk19.divoke-kmene.sk06-26 00:11:01
sk20.divoke-kmene.sk06-26 02:16:01sk22.divoke-kmene.sk06-26 04:10:03sk23.divoke-kmene.sk06-26 03:16:01
sk24.divoke-kmene.sk06-26 04:32:02sk25.divoke-kmene.sk06-26 09:06:02sk26.divoke-kmene.sk06-26 05:22:02
sk28.divoke-kmene.sk06-26 02:56:02sk29.divoke-kmene.sk06-26 02:48:01sk30.divoke-kmene.sk06-26 07:29:02
sk31.divoke-kmene.sk06-26 04:50:02sk32.divoke-kmene.sk06-26 06:47:04skp1.divoke-kmene.sk06-26 00:36:02
sv1.tribalwars.se06-26 06:41:02sv11.tribalwars.se06-26 05:49:02sv14.tribalwars.se06-26 04:05:02
sv16.tribalwars.se06-26 07:55:02sv17.tribalwars.se06-26 08:01:02sv18.tribalwars.se06-26 02:38:02
sv19.tribalwars.se06-26 08:51:02sv20.tribalwars.se06-26 07:08:02sv21.tribalwars.se06-26 07:46:03
sv23.tribalwars.se06-26 00:49:02sv24.tribalwars.se06-26 01:21:02sv25.tribalwars.se06-26 05:42:02
sv26.tribalwars.se06-26 08:19:02sv27.tribalwars.se06-26 04:57:02sv28.tribalwars.se06-26 03:53:02
sv29.tribalwars.se06-26 01:56:02sv30.tribalwars.se06-26 03:38:02svc1.tribalwars.se06-26 02:08:02
svp1.tribalwars.se06-26 02:25:02svs1.tribalwars.se06-26 07:31:02uk1.tribalwars.co.uk06-26 06:27:01
uk11.tribalwars.co.uk06-26 02:29:02uk12.tribalwars.co.uk06-26 04:24:02uk13.tribalwars.co.uk06-26 01:49:02
uk14.tribalwars.co.uk06-26 05:01:02uk15.tribalwars.co.uk06-26 09:07:02uk16.tribalwars.co.uk06-26 05:07:02
uk17.tribalwars.co.uk06-26 06:30:01uk2.tribalwars.co.uk06-26 06:29:02uk3.tribalwars.co.uk06-26 06:34:01
uk4.tribalwars.co.uk06-26 06:42:01uk5.tribalwars.co.uk06-26 06:44:02uk6.tribalwars.co.uk06-26 06:45:01
uk7.tribalwars.co.uk06-26 06:49:02uk8.tribalwars.co.uk06-26 06:51:02uk9.tribalwars.co.uk06-26 06:52:01
ukc1.tribalwars.co.uk06-26 01:31:02ukp1.tribalwars.co.uk06-26 08:49:02uks1.tribalwars.co.uk06-26 06:55:01
us1.tribalwars.us06-26 06:25:06us10.tribalwars.us06-26 05:05:04us11.tribalwars.us06-26 07:21:04
us12.tribalwars.us06-26 05:31:04us13.tribalwars.us06-26 08:11:05us14.tribalwars.us06-26 08:46:04
us15.tribalwars.us06-26 03:22:05us16.tribalwars.us06-26 03:27:04us17.tribalwars.us06-26 03:34:04
us2.tribalwars.us06-26 06:08:04us3.tribalwars.us06-26 06:24:04us4.tribalwars.us06-26 06:48:04
us5.tribalwars.us06-26 09:12:04us6.tribalwars.us06-26 00:58:04us8.tribalwars.us06-26 02:41:04
us9.tribalwars.us06-26 05:33:04usp1.tribalwars.us06-26 00:56:04
Copyright © 2008 tribal-reports.net, plemiona.one.pl, php&css: danlatocha.com, grafika: Morgan Kendal counter Display Pagerank DNS by FreeDNS::42